UAIC, programe comune de studii de licenţă şi master cu universităţi din Republica Moldova

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) îşi consolidează relaţiile de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova atât prin organizarea programelor de studii din cadrul Extensiunilor UAIC la Bălţi şi Chişinău, cât şi prin încheierea unor acorduri privind desfăşurarea unor programe comune de studii. Astfel, studenţii din Republica Moldova care urmează aceste programe vor avea oportunitatea de a studia şi de a obţine o diplomă şi de la UAIC.

În acest sens, UAIC a semnat în data de 6 iulie 2020, un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din Chişinău, Republica Moldova, privind desfăşurarea unor programe comune de studii de licenţă. Acordul se referă la următoarele programe de studii, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă: Finanţe şi bănci şi Asistenţă socială. Potrivit acordului, care intră în vigoare începând cu anul universitar 2020-2021, la aceste programe comune pot participa câte 20 de studenţi pentru fiecare specializare în parte.

Studenţii care vor beneficia de aceste mobilităţi vor fi nominalizaţi de instituţia la care s-au înscris iniţial (instituţia mamă).

După examenul de finalizare a studiilor, studenţii vor obţine câte o diplomă de la fiecare dintre cele două universităţi.

În luna martie a acestui an, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a mai semnat un acord de colaborare privind programele comune de studii de licenţă şi un acord de colaborare privind programele comune de studii de master şi cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) din Chişinău, Republica Moldova. Acordul se referă la următoarele programe de licenţă comune, la forma de învăţământ cu frecvenţă: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Matematică. Programul comun de master este Master de cercetare în matematică/ Structuri matematice fundamentale.

De asemenea, UAIC se află în etapa preliminară semnării unui astfel de acord privind desfăşurarea unor programe comune de studii şi cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.

Lasa un comentariu