Camelia Gavrilă: „Educație, formare profesională, devenire a tinerilor în societatea cunoașterii. Reușite și perspective social-democrate”

„Prof. dr. Camelia Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și coordonatorul Departamentului pentru Educație Națională din cadrul PSD a organizat miercuri, 6 noiembrie 2019, la Hotelul Unirea din Iași, în sala “Alexandru Ioan Cuza” o dezbatere și consultare publică, un eveniment semnificativ, la care au participat profesori, psihologi, experți în educație, manageri, consilieri și parlamentari, precum și autorități locale.

Evenimentul și-a propus analiza etapelor recente parcurse și a împlinirilor din domeniul educației, dar și consemnarea dificultăților, a provocărilor, prezentarea unor idei și soluții pentru școală în general, inclusiv pentru școala ieșeană, în contextul deschiderii unor serii de consultări publice pe teme importante legate de sistemul de învățământ, formare profesională, politici pentru tineret.

„Alături de proiectele naționale, de strategii complexe orientatespre educație și formare, la nivel local, în virtutea competențelor și a analizelor de context, trebuie să continuăm susținerea unor proiecte importante pentru Iași; facem trimitere la dezvoltarea unităților de învățământ, la calitatea infrastructurii școlare, la existența unor servicii educaționale moderne, dar și la susținerea învățământului universitar. Așa cum am precizat, până la finalul mandatului meu de parlamentar ieșean voi realiza o serie de întâlniri, consultări publice și dezbateri pentru a identifica elementele care necesită îmbunătățiri, remediile posibile și politicile de care sistemul are nevoie în plan legislativ, dar și ca organizare, viziune, strategii manageriale de etapă.”

Menționăm faptul că deputatul ieșean Camelia Gavrilă este unul dintre cei mai activi parlamentari ieșeni, cu preocupări față de evoluțiile din domeniul educației, explorând competent problemele și provocările din acest sistem.

Seria de dezbateri a început cu întâlniri de lucru, inițiate în aprilie 2019, cu profesori, experți, directori, inspectori, mediul academic, diverși specialiști din domeniul învățământului. De altfel membri ai partidului sau simpatizanți, precum și alți invitați – experți, metodiști, directori, profesioniști în educație – au format filiala ieșeană a  Departamentului pentru Educație Națională. Activitățile și dezbaterile au continuat, iar evenimentul din ziua de 6 noiembrie a reunit peste 150 de specialiști în domeniul învățământului preuniversitar și universitar.

La întâlnire au participat mai mulți membri importanți ai organizației, parlamentari: Maricel Popa, președintele PSD Iași, dar și președinte al Consiliului Județean, Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale, senatorul Doru Pănescu și deputatul Vasile Câtea. Mesajele transmise de aceștia, vocea lor politică reconfirmă reala preocupare pentru destinele educației, pentru dezvoltarea școlilor, eficientizarea relațiilor cu autoritățile locale și comunitatea, calitatea educației oferite, deci un domeniu prioritar în agenda PSD. Relevante și interesante au fost intervențiile, comentariile și mesajele transmise de invitații din sală, experți în educație, cadre didactice care nu au ezitat să își exprime punctele de vedere, așteptările, experiențele didactice, în sensul identificării unor posibile soluții pentru o educație de calitate, modernă, ancorată în realitatea imediată.

Deputatul ieșean a prezentat principalele direcții pe care învățământul românesc le-a parcurs în ultima perioadă, și anume politicile educaționale definite sugestiv „la prezent”, dar și o proiecție „la viitor” a acestora, ținând cont de ritmul dezvoltării socio-culturale, de internaționalizarea învățământului, de fenomenul globalizării și de noile repere și modele educaționale de succes.

Programul de Guvernare al PSD a reușit să realizeze progrese semnificative în multe domenii de activitate: modernizarea curriculară, implementarea pachetului social pentru educație, având drept beneficiari peste jumătate de milion de tineri, motivarea cadrelor didactice prin creșteri salariale semnificative, dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv prin sistemul dual, creșterea cifrei de școlarizare alocate acestei filiere profesionale, îmbunătățirea infrastructurii sistemului de educație, fiind menționate programele PRET, PRIS, PNDR, POR, PNDL I și II, în cadrul cărora se reabilitează, se construiesc sau se modernizează peste 5000 de școli, grădinițe, creșe. La fel de importante au fost demersurile orientate spre modernizarea și digitalizarea sistemului de învățământ, formarea cadrelor didactice, consistența proiectelor europene și a parteneriatelor.

Prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat  faptul că învățământul românesc trebuie să treacă la o nouă etapă, de la tranziții și tentative de reformă parțială, de la adaptarea unor principii și  direcții europene, prin intrarea României în spațiul Uniunii Europene, la dezvoltarea unui învățământ complex, relevant, centrat pe competențe și nevoile individuale ale fiecărui elev sau student, asumând elemente și tradiții de specific românesc, valențe și caracteristici naționale, corelate cu valorile, tendințele și perspectivele politicilor europene.

Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru a apreciat căsuntem obișnuiți să criticăm sistemul,politicul, dar nu observăm investițiile consistente făcute în infrastructură și în pregătirea cadrelor didactice. Astfel de investiții trebuie corelate cu o creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare. În mod cert, se remarcă o nevoie reală de reformare a  modului în care se realizează comunicarea dintre părinți-profesori-elevi, o necesară „educație parentală, cât și implicarea consecventă a comunităților în problemele școlii, ale educației.

Din perspectivă pedagogică și psihologică, lectordr. Elena Seghedin consideră căeducația nu trebuie să fie văzută ca o nișă, ca un domeniu îngust, dar putem vorbi despre o nișă de dezvoltare pentru fiecare copil din România, în condițiile constituirii unei solide comunități profesionale care să ofere stabilitatea și valorile autentice de care avem nevoie, care să completeze nevoia de adaptare și experimentare. De asemenea a argumentat că se conturează tot mai clar necesitatea dezvoltării unor linii strategice pentru formarea inițială a profesorilor și implementarea mentoratului de stagiatură.

Concret, deputatul PSD de Iași și experții invitați au creionat o serie de proiecții și măsuri: elaborarea unei legislații coerente și stabile în domeniul educației naționale, nevoia de debirocratizare și digitalizare a sistemului de învățământ,asigurarea unor finanțări adecvate, recalcularea costului standard per elev, urgența reconfigurărilor curriculare, definitivarea planurilor cadru de învățământ pentru liceu, asigurarea unui învățământ multicultural, dezvoltarea centrelor de excelență, adoptarea unorprograme care să susțină tinerii supradotați, realizarea unorcentre-pilot de excelență pentru învățământultehnic-profesional, organizarea eficientă a programelor de tip after-school, formarea de specialiști în redactarea de proiecte și atragerea de fonduri europene, în special la nivelul învățământului preuniversitar. Pentru învățământul superior se estimează necesitatea unor demersuri sporite pentru internaționalizare, pentru analize ale calității șiconținuturilor programelor de studiu, în sensul corelării cu evoluțiile sociale, economice, cu dinamica din piața muncii. Zona de cercetare universitară, parteneriatele și mobilitățile educaționale au unrol semnificativ, după cum și măsuri concrete de sprijin ar fi utile – acordarea unui voucher în cuantum de 100 euro, o singură dată pe durata ciclului universitar, pentru achiziționarea de cărți de specialitate, consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel preuniversitar, pentru formarea iniţială și continuă pentru cariera didactică, introducerea unei burse destinate formării profesionale, accesibilă o dată la 5 ani, pe bază de proiect, care să permită cadrelor didactice formarea în țară/în străinătate.

„Educația reprezintă  domeniul cel mai important pentru viitorul unei țări, astfel încât toate categoriile sociale sunt interesate de evoluțiile acesteia. Demersurile și idealurile noastre au vizat și vizează în continuare o școală pentru fiecare, o școală în care se învață cu bucurie, se descoperă lumea, se deslușesc necunoscute, se conturează opțiuni de carieră, de profesie și se modelează caractere și personalități într-o armonie a idealurilor copilului/tânărului cu preocupările părinților, cu cerințele și dinamica socio-economică, beneficiind de susținerea și consilierea competentă a profesorilor”, a sintetizat deputatul ieșean.

sursa: comunicat de presă remis de către Cabinet Parlamentar Deputat PSD de Iași Prof. dr. Camelia GAVRILĂ, VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasa un comentariu