Măsuri social-democrate votate în Parlament. Inițiative economice și sociale, facilități fiscale de etapă

Chiar dacă România este „blocată” în contextul pandemiei cu virusul COVID-19, trebuie să înțelegem că ieșirea din criza medicală, urmată inevitabil de o criză financiară, se va face doar prin adoptarea unor strategii coerente, prin măsuri anticipative și atitudini responsabile la toate nivelele.

Activitatea Camerei Deputaților continuă cu  implicare și responsabilitate pentru votarea deciziilor legislative corecte și necesare în această perioadă.

Preocupat de consecințele economice, financiare și sociale grave ale crizei pe care o traversăm în plan uman, existențial, dar și la nivelul complex al întregii societăți, PSD, prin grupul său parlamentar, a conturat liniile unei strategii eficiente și rezonabile de susținere, de coeziune și solidaritate socială în raport cu cetățenii, cu anumite categorii sociale vulnerabile, dar și cu mediul de afaceri, întreprinderi mici și mijlocii, persoane juridice, fundații, asociații.

În acest sens, am susținut și votat importante inițiative economice și sociale, facilități fiscale de etapă, utile populației:  

1.    Pentru prevenirea creșterii numărului de șomeri, pentru protecția socială a angajaților, pentru sprijinirea angajatorilor, se impun măsuri de protecție socială pentru persoanele care și-au pierdut locul de muncă sau se confruntă cu  acest risc. Se asigură o îndemnizație plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată perioada stării de urgență, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare. De menționat faptul că angajatorul este obligat să se ocupe în toată această perioadă de documentația necesară în vederea acordării sumelor  pentru plata indemnizaţiei prevăzute de lege.

Ținând cont de faptul că îngrijorarea și tensiunea publică sunt semnificative, un avantaj pentru angajat este reprezentat de faptul că angajatorii care beneficiază de prevederile legii nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate, în contextul acestei crize, pe o perioadă cel puţin egală cu cea în care au beneficiat de plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de şomaj.

2.    Ca urmare a măsurilor de „distanțare socială” absolut  necesare, care au creat, însă, dificultăți evidente persoanelor fizice și juridice de a continua activitățile sociale, economice, PSD a supus votului o inițiativă fiscal-bugetară ce are ca scop suspendarea, la cerere, a obligației de restituire a împrumuturilor și dobânzilor aferente pentru creditele contractate de către persoanele fizice sau juridice, de orice natură.

Această lege votată în plenul Camerei Deputaților se referă la posibilitatea  suspendării plăților pentru  ratele bancare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme, până la sfârșitul anului 2020, fără dobânzi și fără penalități. Astfel, dobânzile și comisioanele se suspendă, la cererea debitorului, până la nouă luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.

În aceeași măsură sunt eligibile și firmele, inclusiv PFA, întreprinderi autorizate, familiale, asociații, fundații, profesiile libere, IMM care sunt părți într-un contract de credit sau de leasing și care pot solicita amânarea rambursării creditelor, a ratelor de leasing financiar sau operațional, până la finalul anului.

Pentru a beneficia de această oportunitate este necesar să reținem câteva informații utile:


 debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hârtie sau prin poșta electronică;

 sunt eligibili debitorii care nu înregistrează întârzieri la plată, în relație cu creditorii, mai mari de 90 de zile;

 debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să trimită băncilor o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare.

3.    Susținerea sectoarelor economice este esențială în această perioadă dificilă, iar măsurile economice eficiente luate în prezent vor diminua efectele negative ale posibilei crize financiare. În acest sens, prin demersurile noastre legislative se propune amânarea, în anumite condiții, a plății contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a contribuției asiguratorii pentru munca aferentă veniturilor și asimilată salariilor. Se adaugă la aceste facilitati și amânarea plăților serviciilor de utilități pentru o perioadă de trei luni.

Persoanele fizice si juridice, la cerere, pot solicita amânarea plăților, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru serviciile de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.

Să sperăm că va exista maturitatea politică necesară și din partea colegilor de la guvernare, că nu vom asista la polemici sterile, amânări sau contestații la Curtea Constituțională și, mai ales, ne așteptăm la susținerea președintelui  Klaus Iohannis pentru promulgarea urgentă a acestor legi, votate deja în Parlament și profund necesare în perioada actuală de criză.

Dincolo de măsurile de natură economică și financiară, ne preocupă susținerea și siguranța personalului medical, a medicilor, asistentelor și a infirmierilor, profesii solicitante,  de mare risc și care presupun competență, efort și multă dăruire în această etapă dificilă. Specialiștii din domeniile medicale, asistență socială, din alte domenii asociate sunt esențiali în lupta cu această formă nouă și puțin cunoscută de virus, cu o patologie gravă, așa cum la fel de importante sunt un management eficient, intervenția  și promptitudinea specialiștilor, activitățile din profesii medicale conexe desfășurate de biologi, fizicieni, farmaciști, chimiști sau biochimiști.

Cu aceeași responsabilitate și ca formă de recunoaștere și apreciere, am susținut propunerea legislativă ce vizează corelarea și creșterea salariilor, susținerea acestei categorii de salariați. Ținând cont de faptul că în prezent în categoria funcțiilor bugetare, din domeniul Sănătate și Asistență socială, drepturile salariale ale biochimiștilor, biologilor și chimiștilor sunt inechitabile în raport cu importanța muncii pe care o desfășoară, se propune modificarea coeficienților de ierarhizare și salarizare pentru funcțiile menționate anterior.  

Inițiativa legislativă votată în Parlament aduce aprecierea și recunoașterea utilității acestor profesii în ansamblul demersurilor medicale de asigurare a stării de sănătate a populației, limitând și posibilul exod al biochimiștilor, biologilor, chimiștilor din laboratoarele de analize medicale, din sistemul sanitar. Aceste modificări legislative sunt, în fapt, și o reparație morală pentru întârzierea unor măsuri specifice, dar reprezintă și o preocupare pentru calitatea serviciilor oferite de laboratoarele medicale, o motivare superioară a angajaților.  

Depășirea situației critice pe care o parcurgem implică măsuri urgente, amendări și adaptări ale legislației printr-o activitate parlamentară aplicată, prin complementaritate între strategiile, măsurile și deciziile Guvernului cu necesarele completări și intervenții la nivel de legiferare în Parlament. Gravitatea contextului social actual, provocările sistemului sanitar, implicațiile economice și financiare impun echilibru, analize raționale, măsuri eficiente, comunicare și coerență politică, dincolo de tensiuni, diferențe inevitabile sau polemici neproductive.

Deputat PSD de Iași
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

leave a reply