Valea Lupului a depășit incidența de 6 la mie. Se aplică restricții de circulație

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a adoptat ieri o hotărâre prin care în Valea Lupului se aplică o serie de măsuri sanitare preventive suplimentare care au drept scop diminuarea răspândirii virusului în comunitate.

Între măsurile care se vor aplica începând de mâine în comuna Valea Lupului timp de două săptămâni (mai precis, de pe 01 până pe 14 octombrie 2021) se numără:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) este interzisă.
 1. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 2. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
 3. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt interzise.
 1. organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
 2. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
 3. se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
 4. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este interzisă.

10.1 se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20.oo-5.oo, cu următoarele excepţii:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

10.2 măsurile instituite la pct. 10.1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de

vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

11.1 pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

11.2 Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

11.3 Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

 1. operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5.oo-18.oo.

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

!! Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

!! Organizatorii/Operatorii economici au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 241/17.06.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 30.09.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri   pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor la 14 zile la nivelul județului Iași prezentată de Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 932/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, modificată și completată prin Hotărârile de Guvern nr. 990/2021 și nr. 1015/2021, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere că în comuna Valea Lupului rata de incidența cumulată a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile este 6,03, se dispun pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 01.10.2021 până la ora 24:00 a zilei de 14.10.2021, următoarele măsuri:

1.organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.

 1. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 2. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
 3. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt interzise.
 4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) este interzisă.

6.1 se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

6.2 măsurile instituite la pct. 6.1 nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

6.3 măsurile instituite la pct. 6.1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

6.4 măsurile instituite la pct. 6.1 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.”

7.1 pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 6.1 lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

7.2 Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 6.1, lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

7.3 Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

8.1 Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare și la terasele acestora, precum și operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este interzisă.

8.2 Este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile prevăzute la alin 1.

 1. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

10.1 operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00.

10.2 Măsurile prevăzute la pct. 10.1 nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

 1. se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
 2. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este interzisă.

Art.2 (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei hotărâri au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei hotărâri au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.”

(4) Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

Art.3 În cazul în care incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile va depăși  7,5/1000 de locuitori, se vor stabili măsuri/restricţii suplimentare.

Art.4 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art.5 Comitetul Local pentru Situații de Urgență are obligația informării operatorilor economici/instituțiilor care desfășoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art.6 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean

Sursa: Știrea de Iași

Citește și De ce avem nevoie de doza 3 de vaccin anti-COVID. Explicația dr. Costel Atanasiu, medic virusolog

Lasa un comentariu