160 de posturi, destinate personalului didactic, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic, la Iași

La începutul acestui an școlar, Ministerul Educației a alocat Inspectoratului Școlar Județean Iași o suplimentare de 160 de posturi, destinate personalui didactic, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic.

În urma aplicării Ordinului 3164/2021, privind modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, a Legii 185/2021, a propunerilor incluse în proiectele planurilor de școlarizare transmise de unitățile de învățământ și a modificărilor operate de către Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar cu privire la proiectele planurilor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, analizele realizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași au estimat o depășire de 88,35 norme pentru învățământul de masă și 22,84 norme pentru învățământul special.

La aceste cauze ce privesc aspecte din sistemul de educație – reducerea numărului de elevi din clasele a IX-a de liceu și școală profesională, creșterea numărului de elevi la gimnaziu, majorarea numărului de grupe pe învățământ dual, diversitatea problematicii existente la nivelul sistemului de învățământ special ieșean – se adaugă și elemente specifice județului Iași, în care 54% din populație trăiește în mediul rural (față de 47% media națională), pe teritoriul a 93 de comune, iar populația școlară în mediul rural este în procent de 40,49% din totalul elevilor din județ.

Totodată, s-au solicitat 49,75 norme pentru comunele Ciurea, Podu Iloaiei, Miroslava și Valea Lupului care au finalizat lucrările de construire a Școlii din satul Hlincea, a Grădiniței din orașul Podu Iloaiei, și lucrările de extindere a Școlii Primare Scobâlțeni sau propun suplimentarea grupelor pentru Grădinița cu Program Prelungit Lunca Cetățuii, Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava, Grădinița cu Program Normal Podu Iloaiei, Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa”, Miroslava, Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului.

Ca urmare a acestor solicitări, bine argumentate și fundamentate, la 1 septembrie, Ministerul Educației a alocat Inspectoratului Școlar Județean Iași o suplimentare de 160 de posturi pentru personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, care vor fi ocupate conform legislației și calendarului specific și care vor acoperi mare parte din nevoile sistemului de educație ieșean.

Lasa un comentariu