Guvernul colectează în mod abuziv datele tuturor membrilor ONG-urilor din România. Cum a îngropat PNL societatea civilă în birocraţie

Liga Studenţilor (LS IAŞI) solicită Guvernului să modifice prin ordonanţă de urgenţă legea nr. 129/2019 de transpunere a directivei europene privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în sensul de a elimina obligaţia abuzivă ca organizaţiile non-guvernamentale să declare la Ministerul Justiţiei lista tuturor membrilor cu datele acestora, de fiecare dată când o persoană aderă sau se retrage dintr-o organizaţie.

Prin OUG 111/2020 din 1 iulie 2020 PNL a introdus obligaţia pentru asociaţii ca declaraţiile de „beneficiar real” să conţină datele de identificare ale tuturor membrilor (nume, prenume, data naşterii, CNP, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa), ceea ce înseamnă practic că atunci când orice persoană părăseşte sau se alătură unei organizaţii sau când vreun membru se căsătoreşte, îşi schimbă numele, domiciliul sau cartea de identitate, conducerea asociaţiei este obligată să realizeze şi să depună o nouă declaraţie privind beneficiarii reali la Ministerul Justiţiei (art. 4, alin. 2, lit. c, pct. 1 din Legea 129/2019).

Declararea tuturor membrilor unei asociaţii în faţa unui organ al statului este o măsură de natură totalitară, care încalcă libertatea de asociere, consfinţită de art. 40 din Constituţia României şi art. 12 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a stabilit, prin cauza nr. 3597/97 că libertatea de asociere presupune şi libertatea de a nu recunoaşte asocierea în mod public sau în faţa organelor de stat, atât timp cât asocierea nu are un caracter infracţional sau nu aduce atingere unor principii precum evitarea conflictului de interese.

Asociaţiile trebuie să depună declaraţia de beneficiar real în formă autentică (în faţa notarului), acestea fiind împovărate financiar prin faptul că trebuie să apeleze la serviciile notarilor publici de fiecare dată când declaraţia trebuie reînnoită, fiindu-le impusă practic atât o povară financiară considerabilă, cât şi o birocraţie excesivă.

Recent, Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat proiectul de lege PL-x nr. 613/2020 de modificare şi completare a OUG 26/2000, prin care se debirocratizează şi se simplifică regimul asociaţiilor şi fundaţiilor, însă acesta nu aduce modificări şi Legii 129/2019, organizaţiile non-guvernamentale fiind în continuare obligate să depună lista cu datele tuturor membrilor, fiind consideraţi „beneficiari reali”. În comparaţie, firmele trebuie să depună doar lista acţionarilor sau a organelor de conducere.

Ce spune legislaţia europeană?

Asociaţiile nu sunt menţionate printre entităţile cărora li se aplică prevederile Directivei UE 2015/849. Art. 3, pct. 6, lit. c) din directivă arată că „beneficiarii reali” există doar pentru „entităţile juridice precum fundaţiile şi construcţiile juridice similare fiduciilor”, fundaţiile având o construcţie şi o natură fundamentală diferită de cea a asociaţiilor, deşi sunt tot organizaţii non-guvernamentale. Totodată, conform art. 2 alin. 3, pentru asociaţiile cu scop lucrativ există posibilitatea introducerii unor anumite derogări (pentru cele cu activitate financiară redusă). Astfel, cu atât mai mult, se impune existenţa unor derogări în cazul asociaţiilor fără scop lucrativ.

Interpretarea teleologică a directivei conduce la concluzia că statele trebuie să adopte măsuri proporţionale riscului la care sunt expuse de către entităţile vizate de directivă, ce desfăşoară „activităţi care sunt în mod deosebit susceptibile a fi folosite în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului”. Mai mult, conform alin. 27 din preambul, „în aplicarea prezentei directive, este necesar să se ţină seama de caracteristicile şi nevoile entităţilor obligate mici care se încadrează în domeniul său de aplicare şi să se asigure un tratament adaptat nevoilor specifice ale acestora şi naturii afacerii.”

„Solicităm Guvernului ca prin ordonanţă de urgenţă să excepteze asociaţiile de la obligaţia depunerii declaraţiilor de beneficiar real, având în vedere povara financiară şi birocratică impusă acestora şi caracterul stalinist al cerinţelor impuse de lege, care urmăresc de fapt crearea unui registru al tuturor membrilor asociaţiilor din România, similar cu demersurile realizate de către organele represive ale regimurilor totalitare.

Dacă PSD a încercat să se răzbune pe societatea civilă pe fondul protestelor din perioada 2017-2019, PNL a continuat, din păcate, acest ÂŤrăzboiÂť. Salutăm adoptarea proiectului de lege PL-x nr. 613/2020 de modificare şi completare a OUG 26/2000 care debirocratizează şi se simplifică regimul asociaţiilor şi fundaţiilor, însă atragem atenţia asupra faptului că acesta nu elimină din Legea 129/2019 definirea beneficiarilor reali ai unei asociaţii drept toţi asociaţii, adică toţi membrii acesteia.” a declarat Maria-Alexandra Druţu, preşedinte Liga Studenţilor (LS IAŞI).

(Sursa: Comunicat de presă – Liga Studenţilor din Iaşi)

Lasa un comentariu