LUMINA ORTODOXIEI / POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI

Cea mai bună sinteză a învăţăturilor despre post o găsim la Sfântul Vasile cel Mare care zice:
„Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori.
Postul i-ar ajuta pe toţi să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi,
lăcomia şi orice vicleşug. Postul ne face asemenea cu îngerii”.

INVITAT / PR.DR.PAROH CONSTANTIN NACLAD – BISERICA ”SF. NICOLAE” DOMNESC IAȘI

Lasa un comentariu