Ziua egalității de șanse între femei și bărbați 2020

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), autoritate cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, reprezintă mecanismul instituțional național în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.

ANES și-a adus o contribuție semnificativă prin intermediul specialiștilor, la adoptarea Legii nr. 23/09.03.2015 pentru declararea zilei de 8 mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în România (M. Of. Partea I, Nr. 165/10.III.2015).

Având în vedere că instituirea zilei de 8 mai ca Ziua egalităţii de şanse între femei și bărbați, reprezintă prilej de desfășurare la nivel național a unor acțiuni concrete de sensibilizare și promovare în rândul tuturor cetățenilor, a valorilor și principiilor egalității de șanse între femei și bărbați, ale nediscriminării pe criteriul de sex și ale intoleranței față de violența de gen, violența împotriva femeilor și violența domestică, vă comunicăm următoarele:

În contextul marcării a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015, ANES își propune să inițieze o serie de acțiuni în mediul online, continuând seria de acțiuni derulate și în anii anteriori sub egida ”Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”, în perioada 4 – 8 mai 2020.

Astfel, pentru anul 2020, activitățile sunt prezentate în link-ul următor: https://anes.gov.ro/ziua-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati/.

Lasa un comentariu