Zece oferte depuse pentru contractul de 21 milioane lei de modernizare a iluminatului public

Reprezentanţii municipalităţii ieşene au informat că au fost depuse zece oferte la licitaţia pentru modernizarea iluminatului public cu fonduri europene.

Potrivit unui comunicat de presă, procedura de achiziţie publică are o prevedere financiară maximă de aproape 21 milioane de lei.

Valoarea totală a proiectului cu finanţare europeană, care include şi alte cheltuieli este de 21,86 milioane de lei, cofinanţarea din partea municipalităţii ieşene fiind de 436.219 lei lei.

Finanţarea proiectului se face prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziţie către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Prioritatea de Investiţii 3.1: „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea C: „Iluminatul Public”.

Contractul de finanţare europeană a acestui proiect a fost semnat de către primarul Mihai Chirica la începutul lunii aprilie.

Conform proiectului, intervenţiile vor consta în modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat şi echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea unui sistem de telegestiune, înlocuirea aparatelor de iluminat existente depăşite din punct de vedere fizic cu unele performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune şi alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren, echiparea stâlpilor de iluminat a unei străzi din Iaşi cu panouri fotovoltaice, suplimentarea, dacă este cazul, a aparatelor de iluminat în funcţie de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor şi de configuraţia existentă în teren, înlocuirea şi / sau adaptarea braţelor şi a colierelor de prindere conform calculelor luminotehnice, folosirea stâlpilor existenţi din reţeaua electrică ca suporţi pentru noile aparate de iluminat acolo unde se impune.

Potrivit indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipaţi cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere şi de achiziţia unui sistem de telegestiune.

Lasa un comentariu