UAIC obţine o finanţare de 14,5 milioane de lei pentru a renova Corpul O

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a câştigat o finanţare de 14,5 milioane de lei pentru implementarea proiectului de reabilitare a corpului O, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apel „Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

„Scopul proiectului constă în creşterea atractivităţii ofertei educaţionale a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale ca rezultat al consolidării şi refuncţionalizării clădirii corpului O, până la 31 decembrie 2023, pentru a crea o bibliotecăşi o arhivă care să valorifice fondul de carte al instituţiei”, a explicat conducerea UAIC.

Proiectul îşi propune practic să transforme clădirea aflată într-o stare avansată de degradare, cu o suprafaţa construită de 708 metri pătraţi, într-o bibliotecă care să adune fondul de carte al filialelor facultăţilor într-un singur spaţiu. Sunt prevăzute în proiect lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare şi dotarea spaţiilor. Termenul de execuţie a lucrării este de 28 de luni. Corpul O, situat pe bulevardul Carol I nr. 24, a fost construit în anul 1924, având destinaţia de cămin de fete pentru studentele UAIC. În decursul timpului, clădirea a fost extinsă şi modificată, dar, de 10 ani, aceasta este dezafectată.

Lasa un comentariu