Studenții din Iași și Chișinău – cooperare transfrontalieră în domeniul textil

Aproximativ 200 de studenți de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au participat în cadrul unui proiect comun numit „Educație Antreprenorială Colaborativă”, susținut financiar de Uniunea Europeană.

În cadrul Conferinței de încheiere a proiectului „Educație Antreprenorială Colaborativă”, președintele Patronatului Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Iași a accentuat viziunea mediului de afaceri în contextul relațiilor bilaterale transfrontaliere.

De asemenea, decanul Facultății Textile și Poligrafie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, conf. univ., dr. Sergiu Tronciu, a salutat colaborarea fructuoasă dintre cele două universități de pe ambele maluri ale Prutului, exprimându-și încrederea că în viitorul apropiat absolvenții vor valorifica cunoștințele acumulate în cadrul proiectului și se vor regăsi în lumea oamenilor de afaceri prosperi.

Pe parcursul a 18 luni, aproximativ 200 de studenți din Republica Moldova și România au participat la diverse activități de training, inclusiv tabără de educație antreprenorială (BOOTCAMP), schimburi de bune practici prin stagii de mobilitate și cursuri de instruire.

Totodată, au vizitat mai multe companii cu profil textil atât din România, cât și din R. Moldova, luând cunoștință de  afacerile din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, familiarizându-se cu lumea afacerilor și preluând bune practici în dezvoltarea afacerilor proprii.

Activitățile din cadrul Proiectului au oferit o imagine clară despre necesitatea introducerii în curricula universitară a disciplinelor în domeniul antreprenoriatului  la facultățile de profil non economic. Proiectul a fost implementat de către Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Chișinău (ODIMM) în parteneriat cu Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul Programului transfrontalier România – Republica Moldova 2014-2020.

Lasa un comentariu