RĂSPUNS ADRESAT DENIGRATORILOR AOSR

Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) a devenit din nou ținta unor atitudini și atacuri nedemne, confruntându-se cu un nou val de calomnii și denigrări desfășurate prin unele publicații sau site-uri, care au drept scop dezinformarea, inducerea în eroare și manipularea opiniei publice.

Imaginea publică a AOSR promovată de aceste medii este una conturată rudimentar, din definiții otrăvite și fake news: „instituție-fantomă”, „fantomatica Academie a Oamenilor de Știință”, „Academia înființată de Ecaterina Andronescu, condusă de Ion Iliescu, în calitate de președinte de onoare” „Academia afiliată unui anumit partid, fără personalități, lipsită de valoare științifică, fără activitate și rezultate, care consumă banii bugetului etc. etc.” – pe care AOSR nu le merită!

Această imagine profund neadevărată și nedreaptă pentru identitatea, istoria, activitatea și rezultatele remarcabile ale Academiei Oamenilor de Știință din România, ofensatoare pentru membrii acesteia, a format cadrul necesar și suficient pentru decizia politică recentă a guvernului, de suprimare a bugetului instituției, al doilea an consecutiv.

AOSR a fost fondată la 29 martie 1935 ca Academia de Științe din România de marele ministru liberal al instrucțiunii publice, Doctorul Constantin Angelescu. Regimul comunist a desfiinţat Academia în 1948. La 20 mai 1956 s-a constituit Academia Oamenilor de Ştiinţă din România având ca preşedinte pe Traian Săvulescu şi, ca vicepreşedinţi, pe academicienii Mihai Ralea, Ştefan Bălan şi Ştefan Milcu. În ziua de 3 octombrie 1996, Asociaţia Oamenilor de Știință din România a devenit Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Instituția funcționează în baza Legii Nr. 31 din 15 ianuarie 2007 în calitate de „continuator și unic legatar” al Academiei de Științe din România. Prin Statut, membrii AOSR nu au dreptul să poarte titlul de „academician”, acesta fiind atributul exclusiv al membrilor titulari ai Academiei Române.

Academia Oamenilor de Știință din România nu este și nu poate fi afiliată politic. Ea cuprinde în structurile sale personalități ale învățământului superior și ale cercetării științifice românești, profesori universitari, oameni de știință, cercetători, unii dintre ei cu o statură științifică și academică internațională. Din informațiile existente în baza de date Web of Science – Clarivate Analytics până în anul curent, rezultă că au fost publicate peste 1480 lucrări cu afiliere la AOSR în reviste cu factor de impact (ISI).

În materie de recunoaștere internațională a activității științifice a AOSR, prestigiosul clasament internațional Scimago Journal & Country Rank consemnează că, în primele 800 de locuri, există doar două prezențe academice din România: Academia Română, pe locul 676, și Academia Oamenilor de Știință din România, pe locul 794. Aceasta în condițiile în care bugetul AOSR a reprezentat 1,5% din fondurile alocate pentru finanțarea academiilor înființate prin lege, deci inclusiv Academia Română !

Nu poate fi ignorat nici Google Academic, unde mulţi membri ai AOSR sunt înregistraţi cu citări ale lucrărilor științifice publicate de aceștia. Cele mai numeroase – de-a dreptul impresionante – aparțin științelor exacte: matematică, fizică, chimie, medicină etc. Exemplificăm: Dumitru Mihalache, 13136 citări; Aureliu Săndulescu, 5713; Ecaterina Andronescu, 4709; Doru Delion, 3375 și lista poate continua! Dintre oamenii de știință ieșeni, membri AOSR, amintim pe profesorii universitari Adrian Constantin Covic, cu 22 550 citări Google Academic; Maria Gavrilescu, cu 8615; Marcel Popa, cu 3572; Constantin Fetecău, cu 3343 etc. În Clasamentul primilor 2% dintre oamenii de știință din lume aleși din 7 milioane de persoane din 22 domenii de activitate (World Ranking of Scientists, publicat de către Stanford University) se regăsesc cel puțin 20 dintre membrii AOSR, trei dintre aceștia aparținând filialei ieșene: Prof. Adrian Constantin Covic, Prof. Constantin Fetecău, Prof. Maria Gavrilescu.
Această realitate dovedește că AOSR nu este „instituție fantomă” sau „lipsită de valoare științifică” precum o etichetează unele medii și lideri politici, ci, dimpotrivă, se situează între instituțiile științifice românești de prestigiu!

În final, să amintim că predecesorul actualului președinte al Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a fost membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Dintre membri mai recenți și actuali ai Academiei Române – Aureliu Emil Săndulescu, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Leon Dănăilă, Ioan Cristian Hera, Răzvan Theodorescu – sunt și membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România.

Prin urmare, în contextul în care lumea științifică își sprijină argumentele exclusiv pe dovezi, afirmațiile false vehiculate în presă și în anumite cercuri politice și de interese, cum că AOSR este ”lipsită valoare științifică, fără activitate și rezultate, care consumă banii bugetului” sunt total neavenite, nu au nici un suport viabil și aduc atingere membrilor AOSR. De asemenea, se generează un precedent periculos pentru că, în același mod, oricând, poate fi tratată orice altă instituție științifică, prin scoaterea în față a unor așa-zise argumente, lipsite de suport real și prin ignorarea stării de fapt și a dovezilor de netagăduit în favoarea adevărului!

Biroul Filialei Iași a AOSR

Lasa un comentariu