PS Iosif Păuleţ: Precizări cu privire la celebrările liturgice în timpul stării de alertă

Joi, 14 mai 2020, PS Iosif Păuleţ a transmis tuturor preoţilor din Dieceza de Iaşi o scrisoare circulară în care a prezentat mai multe indicaţii cu privire la modalitatea de organizare a celebrărilor liturgice cu participarea credincioşilor în perioada stării de alertă, care a intrat în vigoare la 15 mai 2020, relatează ercis.ro.

Încă de la începutul scrisorii PS Iosif Păuleţ a subliniat faptul că intrarea în „starea de alertă înseamnă, printre altele, că vom putea organiza din nou celebrări liturgice cu participarea credincioşilor. Acest lucru va fi posibil, cel puţin într-o primă fază, doar în aer liber, chiar dacă bisericile vor rămâne deschise, iar credincioşii vor putea intra oricând, în timpul zilei, pentru rugăciune personală (cu respectarea unei distanţe de aproximativ 2 metri în orice direcţie). Vom avea astfel posibilitatea de a găsi cele mai bune căi pentru a întări legătura profundă şi autentică a credincioşilor cu Biserica, legătură care a avut de suferit din cauza neputinţei de a participa la viaţa liturgică a comunităţilor parohiale.

Totuşi, riscul contaminării persistă şi, de aceea, suntem îndemnaţi să fim foarte prudenţi şi vigilenţi în continuare. Prin urmare, este oportun, în perioada imediat următoare, să respectăm cu stricteţe normele igienico-sanitare, care să garanteze atât siguranţa credincioşilor care vor participa la celebrările liturgice, cât şi a slujitorilor altarului”.

În continuare dorim să prezentăm câteva dintre recomandările pe care PS Iosif Păuleţ le-a transmis preoţilor din dieceza noastră:

Celebrarea sfintei Liturghii se va desfăşura în aer liber, cu respectarea distanţei de minim 1,5 metri între persoane. În acest sens, recomandăm părinţilor parohi să amenajeze suprafaţa prin amplasarea de scaune sau prin indicarea cu anumite marcaje a locurilor în care se vor poziţiona credincioşii. De asemenea, după cum ne-au indicat autorităţile civile, credincioşii vor trebui să poarte masca de protecţie în timpul celebrării.

Preotul celebrant şi ceilalţi slujitori implicaţi în organizarea şi desfăşurarea sfintei Liturghii (sacristani, ministranţi, dascăli, clopotari) îşi vor igieniza mâinile la intrarea în spaţiul sacru, înainte să atingă obiectele liturgice. Igienizarea mâinilor se va face şi înainte de începerea celebrării, precum şi înainte şi după distribuirea sfintei Împărtăşanii.

După ce ne-am consultat cu reprezentanţi ai altor dieceze romano-catolice din ţara noastră, dar şi cu mai mulţi medici, recomandăm ca sfânta Împărtăşanie, pe teritoriul Diecezei de Iaşi, să fie distribuită conform practicii noastre locale (pe limbă).

Credincioşii vor fi îndemnaţi să păstreze distanţa de aproximativ 1,5 metri şi atunci când se deplasează spre altar pentru a primi sfânta Împărtăşanie;

Imediat după ce poporul spune „Doamne nu sunt vrednic”, preotul va rosti cu voce tare cuvintele „Trupul lui Cristos”, iar credincioşii vor răspunde împreună „Amin”. În momentul distribuirii sfintei Împărtăşanii, preotul, fără a spune nimic, „ridicând ostia, o arată fiecăruia” (Liturghier, pag. 636), iar credincioşii, „înainte de a primi sacramentul, să facă reverenţa cuvenită” (IGMR 160) fără a mai spune „Amin”.

La intrarea în fiecare biserică se vor amplasa soluţii de dezinfectare, iar credincioşii care intră în biserică în timpul zilei, în afara celebrărilor liturgice, îşi vor dezinfecta mâinile. Pe cât posibil, să nu fie necesară atingerea mânerului pentru intrarea şi ieşirea din biserică.

Administrarea sacramentului Spovezii dobândeşte o importanţă deosebită în această perioadă, deoarece mulţi credincioşi resimt nevoia de împăcare cu Dumnezeu în sacramentul Reconcilierii. De aceea, îi îndemnăm pe toţi preoţii să aloce cât mai mult timp pentru a fi la dispoziţia celor care vor să primească acest sacrament. Ar fi oportun ca, la intrarea în fiecare biserică, să fie afişat un program, care să includă nu doar orarul celebrărilor sfintelor Liturghii, ci şi pe cel al spovezilor.

La cerere, se va putea distribui sfânta Împărtăşanie persoanei care s-a spovedit, în cazul în care aceasta nu poate reveni, din diferite motive, la sfânta Liturghie;

Pentru spovada credincioşilor se va evita în continuare folosirea confesionalelor. În schimb, se va amenaja un spaţiu adecvat în sacristie, biroul parohial, biserică sau chiar în aer liber, astfel încât să fie respectată distanţa de aproximativ 1,5 metri;

În timpul celebrării sacramentului, atât preotul, cât şi penitentul vor purta mască de protecţie;

Celelalte sacramente se vor celebra în mod normal, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi a celorlalte recomandări (distanţa de cel puţin 1,5 metri, purtarea măştii, igienizarea mâinilor etc). Sacramentul Botezului şi cel al Căsătoriei se pot celebra şi în biserică, dar cu participarea unui număr de maximum 16 participanţi.

Hramurile vor fi organizate conform indicaţiilor referitoare la celebrările liturgice, prezentate în acest document.

Sfânta Liturghie de înmormântare se poate celebra în afara bisericii (conform indicaţiilor de la numărul 1), în faţa capelei din cimitir, sau chiar în interior (biserică sau capelă), dar, în acest caz, cu participarea unui număr redus de persoane (maxim 16).

Rugăciunile în cimitire. La solicitarea credincioşilor, preoţii se pot deplasa la cimitire, după un program dinainte stabilit, pentru a oficia rugăciuni pentru credincioşii răposaţi. Organizarea unor astfel de momente se va face cu respectarea normelor igienico-sanitare şi a celorlalte recomandări: purtarea măştii, distanţa de 1,5 metri (cu excepţia membrilor aceleiaşi familii care trăiesc împreună în aceeaşi locuinţă).

În încheierea documentului transmis preoţilor, PS Iosif Păuleţ le mulţumeşte acestora pentru modul în care au gestionat situaţia în aceste timpuri de încercare, asigurându-i pe toţi, preoţi şi credincioşi, de preţuirea şi rugăciunile sale.

Lasa un comentariu