Camelia Gavrilă:”România – membră a Organizației Națiunilor Unite Abordări naționale și dimensiune internațională”

„Prof. dr. Camelia Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, subliniază, în sinteză, importanța colaborării și a înțelegerii între state, rolul diplomației internaționale, semnificația valorilor asumate universal – pacea și securitatea internațională, democrația, respectarea principiilor dreptului internațional, a supremației legii și a drepturile omului, dezvoltarea durabilă, în contextul celebrării Zilei Internaționale a Națiunilor Unite, zi de sărbătoare a unui construct politic ce a menținut cea mai lungă perioadă de pace la nivel mondial.

„ONU rămâne cea mai importantă organizație internațională , fondată în 24 octombrie 1945, după Al Doilea Război Mondial și are astăzi 193 de state membre, iar întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii fondatori, a Cartei Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”.”

În actualitate, unul dintre cele mai importante documente ale acestei structuri la nivel internațional, la care România trebuie să contribuie efectiv prin tratatele internaționale semnate, este reprezentat de SDG –Sustainable Development Goals – Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel mondial, asumate de țara noastră, alături de celelalte  state membre ONU, în septembrie 2015, strategie care acoperă o gamă largă de teme actuale și preocupări, promovând o  acțiune globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu.

Deputatul PSD, Camelia Gavrilă a prezentat câteva teme promovate de Organizația Națiunilor Unite semnificative, de larg interes umanitar, iar efectele intervențiilor la nivel global se observă în evoluții constante, solidaritatea statelor membre și rezolvări de probleme dificile.

  1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, dat fiind faptul că, la nivel global, un miliard de persoane continuă să trăiască la limita subzistenței, cu mai puțin de 1.25 dolari/zi.

În anul 2016, transferurile sociale au ridicat 8.6% din populația UE peste pragul de sărăcie. Și  în România rata riscului de sărăcie vizează aproximativ 20% din populație,  în 2018 Institutul Național de Statistică afirma faptul că peste 4  milioane de români trăiesc în sărăcie sau în starea  de deprivare materiale severă. Dincolo de gravitatea cifrelor, să menționăm că, după primii doi ani de guvernare PSD, 1,4 milioane de români, beneficiari ai diferitelor programe sociale și de sprijin nu se mai confruntă cu deprivarea materială severă. Deci politicile sociale și de incluziune urmărite prin programele social-democrate produc efecte.

            2. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, indiferent de vârstă. Acest obiectiv se concentrează pe creșterea speranței de viață, reducerea mortalității infantile și a maladiilor grave.

Guvernarea PSD a ținut cont și de aceste riscuri, iar în perioada 2016-2019 a fost crescut pragul de venituri pentru accesul la medicamente compensate, a fost redus prețul medicamentelor inovative, s-au dezvoltat programe diferite, inclusiv pentru tratarea Hepatitei C – și grad de fibroză 2,  3 și 4.

     3. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103 milioane de tineri din lumea întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, procentul cel mai semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele.

Deși se confruntă cu fenomenul abandonului școlar sau al rezultatelor modeste la anumite testări internaționale, în anul 2018 România înregistra evoluții în domeniul educației, al pregătirii și formării tinerilor, cât și o rată mai scăzută a abandonului școlar timpuriu,  ajungând la cel mai mic prag din ultimii 10 ani, aspect datorat programelor educaționale implementate: pachetul social pentru elevi, programe remediale, programe educaționale atractive, reabilitări și construcții modernizate ale spațiilor școlare, creșterea costului standard pe elev și student, inclusiv implicarea mai eficientă a comunității educaționale și a autorităților locale în recuperarea și întoarcerea copiilor, a tinerilor  spre școală și studiu.

4. Egalitate de genRealizarea egalității de gen, creșterea încrederii în sine și a implicării tuturor femeilor în viața socială și politică.

Constatăm că încă există numeroase inegalități între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, în sensul diferențelor salariale, al accesului în funcții de conducere, violența domestică, probleme de emancipare.  La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai mult de 30% din mandatele parlamentelor naționale, iar în România procentul este de 23% cu o creștere semnificativă față de mandatele legislative precedente. Mai mult, suntem țara din Uniunea Europeană cu cele mai mici diferențe (5,2%) în ceea ce privește salariile primite de femei și bărbați, potrivit unei statistici Eurostat.

5. Energie curată şi la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. Trei milioane de oameni la nivel global utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în principal pe cărbune și gaze naturale.

Prin OUG 114, Guvernul României a decis plafonarea la 68 de lei/MWh a preţului la gaze pentru următorii trei ani pentru toţi consumatorii casnici.

6. Muncă decentă şi creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.  Legea salarizării unitare, programul „Prima inserție pe piața muncii”, subvenția pentru angajarea ucenicilor și a stagiarilor, legea internshipului, majorarea salariului minim pe economie, toate acestea sunt elemente clare, aspecte implementate cu succes în ultimii doi ani, cu efecte certe  în viața românilor și în compatibilizarea condițiilor de muncă din țara noastră cu cele din UE.

„Dincolo de luptele politice, de crize și tensiuni,  cifrele dovedesc faptul că politicile si măsurile implementate de Programul de Guvernare al PSD nu au avut doar un caracter național, ci au fost în deplină legătură cu obiectivele strategice europene și mondiale, în complementaritate cu accentele politice și de dezvoltare susținute prin temele și abordările de la nivelul ONU.”

În concluzie, săptămâna aceasta, în apropierea zilei de sărbătoare a ONU, trebuie să precizăm faptul că acest construct internațional (ONU) a venit ca urmare a unor conflagrații mondiale dramatice,  a unui leadership politic iresponsabil, ca urmare a pierderii milioanelor de vieți, iar lecțiile trecutului nu trebuie repetate. Astăzi, ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE are rolul de a menține pacea și armonia între state, dar are  și sensuri mai ample care înseamnă  a asigura o dezvoltare durabilă la nivel mondial și un traseu responsabil, în deplin echilibru cu mediul. Din aceasta perspectivă, România a marcat progrese,  implicare eficientă și o dimensiune internațională autentică în politicile și programele promovate.

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

sursa: comunicat de presă Birou Parlamentar Deputat Camelia Gavrilă

Lasa un comentariu