Piața Unirii din Iaşi va fi reabilitată

Municipalitatea pregătește reabilitarea Pieței Unirii. După ce în urmă cu cinci ani a modernizat zona cuprinsă între treptele de acces ale Hotelului Unirea și bulevardul Independenței, Primăria Municipiului Iași organizează o licitație pentru încredințarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru reabilitarea zonei din jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu o suprafață totală de 12.010 metri pătrați.

Întocmirea documentației tehnice a fost estimată la 168.067,22 lei, fără TVA, avându-se în vedere necesitatea elaborării mai multor documente și studii de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, precum și întocmirea unor acte necesare obținerii avizelor.

Durata contractului va fi de maxim patru luni de la data emiterii ordinului de începere. Licitația a atras trei oferte, din partea firmelor Capital Vision SRL, Sigma Home SRL și Trus AVB SRL, care sunt în prezent în evaluare tehnică și financiară.

„Pavimentul și mozaicurile din Piața Unirii prezintă degradări, spargeri și exfolieri. Aspectul general al acestui obiectiv emblematic pentru Municipiul Iași nu corespunde cerințelor unui oraș modern, aflat în plină dezvoltare. În acest context este necesară reabilitarea acestuia, în vederea încadrării în peisajul urban.

Lucrările vor pune în valoare grupul statuar al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și vor accentua ansamblul urbanistic al celor două monumente istorice din apropiere, Grand Hotel Traian și Palatul Braunstein. Se va avea în vedere reabilitarea pavajelor, mozaicurilor, spațiilor verzi și fântânilor existente pe amplasament. O atenție deosebită va fi acordată celor trei mozaicuri inserate în paviment, efectuându-se o analiză detaliată a stării în care se află și a naturii materialelor din care sunt executate. Acolo unde este nevoie se va prevedea consolidarea sau înlocuirea, după caz, a acestora.

Se va analiza posibilitatea împrospătării acestor mozaicuri prin diverse soluții moderne. Spațiile verzi vor fi amenajate astfel încât să se obțină un ansamblu unitar. Obiectivul va fi construit şi echipat astfel încât să poată fi utilizat şi de către persoanele cu dizabilități, atât în ceea ce privește circulațiile, cât și accesele în perimetru”, se arată în documentația elaborată de reprezentanții municipalității.

Lucrarea va trebui să fie concepută şi echipată în aşa fel încât să aibă spaţii pentru activităţi de recreere si plimbare, spaţiile pentru activităţi adiacente (terase, cafenele etc., respectiv circulații), sisteme şi instalaţii de natură tehnică (apă curentă şi evacuarea apelor pluviale și menajere, iluminat public, sisteme anti-incendiu etc.), spaţii pentru public (locuri pentru odihnă și belle vue), eventuale spaţii suplimentare (activităţi comerciale sau de natură diferită: spaţii pentru activităţi recreative, comerciale sau expoziționale cu anexele aferente etc.), spaţii secundare (spaţii verzi şi mobilier urban etc.).

Demersul este inclus în portofoliul de proiecte al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași, precum și în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași 2015 – 2030.

Lasa un comentariu