Modificări importante la înfiinţarea si funcţionarea SRL-urilor

Legislaţia privind infiinţarea şi funcţionarea SRL-urilor a suferit câteva modificări pe parcursul anului 2020, schimbări care fac acum mai simplă înregistrarea unei noi firme la Registrul Comerţului sau realizarea unor menţiuni, a unor modificări la firmele existente. 

Iată cele mai importante dintre aceste modificări – în special la legea 31/1990, dar nu numai – într-o sinteză realizată de Antreprenor.eu.

Cu privire la SEDIUL SOCIAL

nu mai este necesar acordul vecinilor dacă la sediul social nu se desfăşoară nicio activitate. Înainte, la înfiinţarea societăţii sau la schimbarea sediului social, era nevoie de acest acord indiferent dacă firma avea sau nu activitate;

acum pot fi declarate mai multe firme la aceeaşi adresă. Înainte legea interzicea acest lucru. Singura variantă pentru ca mai multe firme să poată fi declarate la aceeaşi adresă era prezentarea la Registrul Comerţului a unei declaraţii date în faţa unui notar prin care solicitatul declara că spaţiul este astfel partajat încât permite stabilirea sediului pentru mai multe societăţi. O altă varianta era prezentarea unei schiţă a apartamentului/spaţiului cu destinaţie de sediu social în care se stabileau încăperile alocate fiecărei firme. Acum aceste formalităţi nu mai sunt necesare, atât la înfiinţarea societăţii cât şi la schimbarea sediului social.

Cu privire la CAPITALUL SOCIAL

nu mai este necesară depunerea capitalului social înainte de înfiinţarea propriu-zisă a firmei şi prezentarea foii de vărsământ in dosarul care se înregistrează la Registrul Comerţului.

Suma minimă pentru capitalul social – şi care trebuie depusă în bancă după înfiinţarea societăţii – este acum de 1 leu. Înainte de aceeastă modificare, capitalul social era de minim 200 de lei.

Cu privire la ASOCIATI

S-a eliminat prevederea prin care o persoană putea fi asociat unic într-o singură firmă. Acum, o persoană poate fi asociat unic în câte firme doreşte.

De asemenea, s-a eliminat prevederea prin care asociaţii care doreau să-şi cesioneze părţile sociale către persoane din afara societăţii (cesiune externă), să publice prin intermediul Registrul Comerţului hotărârea de cesiune la Monitorul Oficial şi să aştepte apoi 30 de zile pentru eventualitatea în care vreo instituţie (de regulă ANAF) sau un terţ ar dori să facă opoziţie la această procedură. Acum cesiunea externă se realizează direct, prin înregistrarea hotărârii la Registrul Comerţului, termenul în care se poate finaliza întreaga procedură fiind de doar 3 zile.

Cu privire la DECLARAŢIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Înainte era obligatorie completarea acestei declaraţii la înfiinţarea firmei şi atunci când se făceau modificări şi se schimbau asociaţii din societate. Această declaraţie trebuia făcută indiferent dacă asociaţii erau persoane fizice sau juridice. Acum nu mai este necesară această declaraţie dacă societatea are asociaţi doar persoane fizice. Practic, declaraţia privind beneficiarul real trebuie completată doar atunci când printre asociaţi sunt şi persoane juridice sau firma are asociaţi doar alte persoane juridice.

Dacă printre asociaţii unei firme sunt persoane juridice, declaraţia privind beneficiarul real ramane obligatorie, dar acum poate fi dată şi în faţa unui avocat, nu doar în faţa unui notar sau a juristului de la Registrul Comerţului, cum se întâmpla până în prezent

Cu privire la DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Fiecare asociat sau administrator al unei societăţi trebuie sa dea o declaraţie pe proprie răspundere la înfiinţarea firmei sau atunci când preia una din aceste funcţii într-o societate existentă. Până acum, această declaraţie putea fi dată în faţa unui notar, avocat sau la Registrul Comerţului, Insă, pe perioada pandemiei (pe perioada stării de urgenţă sau stării de alertă), declaraţia în cauză poate fi dată sub semnătură privată, deci fară îndeplinirea niciuneia din formalităţile de mai sus. Ea va fi pur şi simplu semnată de asociat şi administrator şi depusă la Registrul Comerţului împreună cu celelalte documente privitoare la înfiinţarea societăţii sau la menţiunile care se fac la o firmă existentă.

Cu privire la SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ

Ca şi în cazul declaraţiei pe proprie răspundere, însă de această dată doar în cazul administratorilor, aceştia trebuie să dea un specimen de semnătură atunci când sunt numiţi în această funcţie la înfiinţarea societăţii sau la o firmă existentă. Până de curând, această formalitate putea fi realizată în faţa unui notar sau la Registrul Comerţului, însă de acum încolo specimenul de semnatură va putea fi dat şi în faţa unui avocat, pe delegaţia acestuia din urmă. De asemenea, pe perioada stării de urgenţă sau stării de alertă, specimenul de semnătură poate fi dat sub semnătură privată, fară îndeplinirea vreunei alte formalităţi, la fel ca în situaţia declaraţiei pe proprie răspundere.

Lasa un comentariu