Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” ar putea intra în patrimoniul UNESCO

Mănăstirea ‘Trei Ierarhi’ din Iaşi are mari şanse să fie inclusă pe lista prestigioasă a Patrimoniului Mondial UNESCO.

Primarul Mihai Chirica a anunţat că a fost semnat protocolul de colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului, privind susţinerea acestui demers.

Potrivit acestuia, toate documentele urbanistice care vor fi întocmite pentru zona centrală a Iaşului vor trebui să ţină cont de protejarea arhitectonică a edificiului. Pe de altă parte, regulamentul urbanistic care va fi emis va trebui să pună în relief biserica. 

„Obligaţia noastră este de a întocmi documentaţiile urbanistice necesare protejării acestui edificiu printr-o reglementare urbanistică aprobată de Consiliu Local, să asigurăm tot regulamentul necesar ca viitoarele intervenţii de pe toată zona centrală să ţină cont de faptul că discutăm despre un monument internaţional, recunoscut la nivel universal şi a cărui valoare trebuie să fie conservată de-a lungul viitoarelor secole. Pe partea cealaltă, institutul se obligă să ne promoveze, să întocmească documentaţiile din partea României pentru a fi promovate la nivelul instituţiei mondiale Unesco”, a declarat Mihai Chirica.

Mănăstirea ‘Sfinţii Trei Ierarhi’ a fost ridicată de voievodul Vasile Lupu între anii 1637 şi 1639, ca necropolă domnească, fiind unul dintre monumentele arhitectonice de valoare din ţară.

Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iași are mari șanse să fie inclusă pe prestigioasa Listă a Patrimoniului Mondial UNESCO.

În cursul zilei de 19 noiembrie 2021, primarul Mihai Chirica și Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului, au semnat un protocol de colaborare și cooperare între cele două instituții pentru susținerea acestui demers. Documentul a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iași în cadrul ședinței din 31 august 2021.

Protocolul a fost încheiat pe o perioadă de trei ani și are drept scop inventarierea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Iași, cu accent pe elaborarea unui dosar de nominalizare a Mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi” în lista UNESCO. Pentru reușita acestei inițiative este necesar ca părțile implicate să elaboreze studii și cercetări specifice, un prim pas reprezentându-l întocmirea, avizarea și aprobarea documentației de urbanism pentru centrul istoric al Iașului. De asemenea, acordul presupune dezvoltarea de proiecte de cercetare aplicată, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, cum este și Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”. Primăria Municipiului Iaşi va asigura fondurile necesare pentru activităţile desfăşurate în cadrul protocolului şi care nu pot fi susţinute prin personalul propriu al părţilor, va finanța / cofinanța realizarea unor proiecte de conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice aflate în administrare etc.

Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” a fost inclusă, la jumătatea anului 2019, în Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de cea de la Curtea de Argeş. Lista include 16 situri pretabile a fi clasate în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care s-ar putea adăuga, în funcţie de succesul demersurilor, celor nouă obiective UNESCO din România (dintr-un total de peste 1.100 de obiective din toată lumea). Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu între anii 1637 și 1639, ca necropolă domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri şi forme tradiţionale cu materiale preţioase şi o decoraţie fastuoasă.

A fost sfinţită în data de 6 mai 1639. Doi ani mai târziu, pe 13 iunie 1641, în cadrul lăcaşului de cult au fost aşezate moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, aflate în prezent în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. În interiorul mănăstirii se află mormintele domnitorilor Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan Cuza, precum şi a ctitorului aşezământului monahal. Mănăstirea a fost restaurată de arhitectul André Lecomte du Nouy între anii 1882 și 1890.

Lasa un comentariu