Locuințe noi, de tip familial, pentru copiii abandonați din Iași

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) va construi case de tip familial pentru copiii instituționalizați din Iași.

Centrele de plasament vechi, din subordinea DGASPC Iași, vor fi înlocuite cu case de tip familial, în care condițiile de trai vor fi asemenea celor dintr-o familie.

Prin proiectul „Închiderea Centrului Rezidențial «C.A. Rosetti» Iași, județul Iași- Lot 1”, cu sprijin Regio, în valoare de 980.000 euro, vor fi construite și dotate 4 case de tip familial P+1E, în care vor beneficia de servicii sociale 45 de copii și tineri.

„Investițiile propuse promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesului universal la servicii, pentru a veni în întâmpinarea nevoii de creștere a calității tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea comunitară, în vederea prevenirii excluziunii sociale. Copii din Centrele de Plasament vor experimenta traiul în structuri în care serviciile și condițiile de rezidență oferite propun o modificare a statutului lor din «asistați» pasivi în beneficiari activi, prin implicarea lor în procesul decizional”, spun reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est.

Această investiție vine în completarea contractului de finanțare semnat în data de 13 mai 2020 pentru proiectul „Închiderea Centrului Rezidențial «C.A. Rosetti» Iași, județul Iași- LOT 2”, valoarea cumulată nerambursabilă pentru același obiectiv ridicându-se la 1,96 milioane euro. În acest fel se încearcă închiderea treptată a centrelor de plasament din Iași.

Lasa un comentariu