Guvernul a majorat de patru ori suma pentru decontarea transportului elevilor navetiști

Prin implicarea AMTPI – Asociația Metropolitană de Transport Public Iași – Guvernul a
majorat de patru ori suma pentru decontarea transportului elevilor navetiști!

Odată cu organizarea transportului la nivel metropolitan, AMTPI a constatat că sumele
decontate de Guvernul României pentru transportul elevilor erau mult prea mici în raport de
costurile reale de operare.

Astfel, dacă cel mai ieftin abonament la nivel metropolitan va fi de 2400 lei/an (adică o
medie de 200 lei/lună), decontările Ministerului Educației nu puteau depăși 30 lei/lună/elev.
Diferența de 170 lei/elev urma să fie suportată de fiecare comună/oraș.

Pentru soluționarea acestei probleme am apelat la sprijinul domnului deputat Alexandru
Muraru și iată că, în urma demersurilor noastre și ale altor organizații din domeniu, Executivul a
aprobat joi, 17.11.2022, OUG pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011. Actul normativ modifică cadrul legal privind plata şi decontarea transportului elevilor
şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, suma fiind majorată de patru ori, decontată pe
baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.

Guvernul a majorat de patru ori suma pentru decontarea transportului elevilor navetiști

Așteptăm cu nerăbdare publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României, deoarece
o altă modificare propusă se referă la aplicarea acestor deconturi transportului metropolitan care
este definit de Legea 92/2007 ca un transport local între localități asociate într-o structură de
dezvoltare intercomunitară.

De asemenea, în contextul în care ne propunem extinderea la nivel metropolitan a
transportului special pentru elevi prin curse dedicate acestora, este foarte importantă stabilirea
cadrului legal ce va permite autorităţilor locale să susţină transportul şcolar specializat de tip
curse școlare pentru transportul de la ori până la unitatea de învăţământ în toate etapele
învăţământului preuniversitar – primar, gimnazial şi liceal.

Având în vedere că de la 01.01.2023 elevii vor circula liber pe transportul în comun în
toată zona metropolitană Iași, cu această actualizare a deconturilor vom putea reduce povara
financiară asupra comunelor membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Iași!
Mulțumim Guvernului României, respectiv doamnei ministru Ligia Deca pentru
deschidere și implicare!

Lasa un comentariu