Investiții de 1,6 milioane euro la Spitalul CFR Iași

Spitalul Clinic „Căi Ferate” Iași organizează, pe data de 16 decembrie, o licitație pentru reabilitarea termică a corpurilor de clădire A și D. Prevederea bugetară a procedurii este de 7,5 milioane lei, fără TVA, aproape 1,6 milioane euro.

Oferta cu prețul cel mai scăzut, care respectă și cerințele tehnice, va fi declarată câștigătoare. În ceea ce privește corpul A, imobilul a fost expertizat în perioada 1970-1971, având destinația de secții de spital. Corpul D a fost proiectat în perioada 1962-1963 ca sediu al Miliției. Ulterior, clădirea a fost preluată de Regionala CFR Iași, în anul 1985. S-au făcut transformări pentru ca imobilul să aibă destinația de spital.

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică.

“Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a acoperișului terasă, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii). Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz. Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice”, se arată în caietul de sarcini.

Lasa un comentariu