În mai multe școli din Iași se suspendă cursurile față în față. Situația la zi

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului Județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în sistem electronic în data de 02.11.2020.

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.8674/02.11.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere avizele Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 30793/29.10.2020, 32239, 32242,032248, 32250/30.10.2020 și 32275/02.11.2020

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 și art. 18, alin 1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

Nr. crt.Unitatea de învăţământClasa la care sunt suspendate cursurile școlare în modalitatea „față în față”Începând cu data confirmării cazuluiNr. hotărârii CA al Unității școlare
 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞIClasa a X-a D, grupa 228.10.20208.1/30.10.2020
 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞIClasa a IX-a D, grupa 2 Clasa a XII-a E, grupa 229.10.20208.2/30.10.2020
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POPRICANIClasa a VII-a A27.01.202023/30.10.2020
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SIREŢELClasa a V-a A, Clasa a V-a B, Clasa a VI-a A, Clasa a VI-a B, Clasa a VII-a A, Clasa a VIII-a B28.10.202039/30.10.2020   37/28.10.2020  
 LICEUL TEORETIC „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘIClasa a VIII-a A28.10.20202338/29.10.2020
 LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂUClasa a IX-a E, grupa 1, Clasa a IX-a H, grupa 1, Clasa a IX-a I, grupa 1, Clasa a X-a C, grupa 1, Clasa a X-a D, Clasa a X-a I, grupa 1, Clasa a XI-a G, grupa 128.10.202015/29.10.2020

Art. 2 Se reiau cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” în următoarele unități de învățământ:

Şcoala Primară „Euroed”, Iași – clasa a III-a A, grupa A – începând cu 03.11.2020
Liceul tehnologic ”Victor Mihăilescu Craiu” Belcești – Clasa a III-a B – începând cu 04.11.2020
Școala gimnazială, Bosia– Clasa pregătitoare, Clasa a III-a, Clasa a IV-a, Clasa a V-a, Clasa a VIII-a – începând cu 04.11.2020
Școala gimnazială, Bosia, structura Școala primară, Ungheni– Clasa pregătitoare/Clasa I (simultan), Clasa a II-a/Clasa a III-a/ Clasa a IV-a (simultan)- începând cu 04.11.2020
Școala gimnazială, Bosia structura Școala gimnazială, Mânzăteşti– Clasa pregătitoare, Clasa a VIII-a – începând cu 04.11.2020
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia – Clasa a V-a B, grupa 1, Clasa a VI-a B, Clasa a VII-a, Clasa a VIII-a B– începând cu 05.11.2020
Școala gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Iaşi – Clasa primară, Nivel I, II, III, IV – Programul a doua șansă – – începând cu 04.11.2020

Art. 3 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.

 Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

Lasa un comentariu