Iașul devine Oraș Juridic

Deși la nivel de infracționalitate România nu stătea deloc bine la final de an 2019, un raport al MAI arătând că fenomenul crescuse cu peste 4% în țară, 2020 aduce o nouă accentuare pe axa săvârșirii de fapte penale, Europol avertizând că mulți infractori profită de anxietatea populației generată de pandemia de coronavirus pentru a prejudicia persoane prin diferite conjucturi penale pe care le creează. 

În acest context, în vederea creșterii gradului de informare și responsabilizare a cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în comunitate, Primăria Municipiului Iași împreună cu Asociația pentru Dialog în Justiție desfășoară pe plan local un proiect de educație civic-juridică menit să aducă plus valoare vieții ieșenilor (dar nu numai) prin accesarea și însușirea de informații civic-juridice. 

La implementarea proiectului My Legal City ( Orașul meu juridic) s-au alăturat importante instituții cu rol în protecția drepturilor omului, precum Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Baroul Iași, Direcția Generală Anticorupție, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (Iași), Agenția Națională Antidrog (Iași), Inspectoratul Școlar Județean Iași

Astfel, începând cu 1 iulie, Iașul devine Oraș Juridic sub atenta supraveghere și cu contribuția exemplară a acestor instituții. Nimic nu poate garanta mai mult interesul instituțiilor pentru bunul mers juridic al comunității, decât cooperarea acestora în sprijinul cetățenilor. 

 My Legal City reprezintă un program de informare și responsabilizare, propunându-și să clarifice pe înțelesul tuturor categoriilor de vârstă modul de utilizare al principiilor juridice care guvernează viața privată, viața socială, viața comunitară, viața individului în înțeles universal. 

Activitățile proiectului punctează următoarele aspecte: 

  • Redactarea, tipărirea și publicarea unui „Cod penal pentru copii”, grupul țintă principal fiind minorii cu vârsta cuprinsă până în 18 ani.
  • Realizarea unui site juridic care vine în sprijinul cetățenilor cu informații din sfera de activitate a tuturor instituțiilor implicate în proiect, dar nu numai, în general informații de bază care sunt necesare cetățenilor. Grupul țintă principal este format din minori între 16-18 ani și adulți. 
  • Realizarea unui film juridic care aduce în atenția cetățenilor aspecte de bază relevante pentru o imagine de ansamblu privind modul și căile prin care aceștia își pot apăra și proteja drepturile în justiție. Grupul țintă principal este format din minori între 16-18 ani și adulți.
  • Desfășurarea de cursuri civic-juridice în școală, ținute de profesioniști ai dreptului pentru elevi și părinți. Cu o experiență vastă în domeniu, Asociația pentru Dialog în Justiție se bucură dintotdeauna de deschiderea extraordinară a ISJ Iași în vederea desfășurării de activități civic-juridice în școală și de o colaborare la fel de fructuoasă cu specialiști în domeniul juridic. 

 Special elaborat pentru a satisface principalele nevoi ale comunității, proiectul își desfășoară activitățile urmărind două concepte fundamentale de drept: „necunoașterea legii nu ne absolvă de răspundere” și „dreptul meu să termină acolo unde începe dreptul celuilalt”.

Astfel, din iulie, Iașul își deschide și mai mult porțile către cetățenii săi, devenind Oraș Juridic, toate instituțiile partenere acționând ca un corp unic ce are drept scop creșterea gradului de informare, cunoaștere și înțelegere a noțiunilor civic-juridice de către cetățeni, creșterea gradului de implicare și decizie a acestora în treburile și mersul comunității, creșterea gradului de transparență între instituții și cetățeni, responsabilizarea cetățenilor, reducerea infracționalității etc. 

Proiectul My Legal City este câștigător al concursului de finanțare pe Legea 350/2005, organizat de Primăria Municipiului Iași și susținut financiar de instituție prin cofinanțare majoritară.

Lasa un comentariu