Secretele comunicării eficiente, descoperite de elevii din PoduI loaiei și Hârlău

Zeci de liceeni din județul Iași au învățat cum săfacă o prezentare de success despre ei înșișiși cum să vorbească în public fără să fie copleșiți de emoții. ”Tu știi să te prezinți?”este un proiect implementat de către Asociația ACVO, scopul fiind formarea aptitudinilor de comunicare în rândul elevilor de clasa a XII a,prin intermediul unor prelegeri interactive susținute de Florin Smeu, speaker, trainer și autor de carte.

Interesante, utile, importante. Așa au descris cei aproximativ 90 de liceeni care au participat la proiect subiectele abordate și informațiile primite în timpul prelegerilor interactive. Tinerii au descoperit care sunt etapele unui discurs, importanța limbajului verbal, nonverbal și paraverbal, cum să transmită cu eleganță și credibilitate un mesaj către un public mai mare sau mai mic și care este modalitatea corectă de a saluta o persoană întâlnită pentru prima dată.

”Știm cu toțiicădezvoltareaaptitudinilor de comunicare are caefectîmbunătățirearelațiilor cu cei din jur, indiferentdacăvorbimdespreviațapersonalăsauceaprofesională, creștereastimei de sine, a șanselor de a găsi un job sau a face față cu succesanilor de facultate. Am doritsăoferimacestortineriposibilitatea de a descoperisecreteleuneibunecomunicărișiam reușit. Ne bucurăfaptulcăinițiativanoastră a fostprimită cu entuziasm, mai ales că face parte dintr-o serie de acțiuni dedicate adolescenților care vor continua șianulviitor”, a spusdr.ing. MihailDoruș, PreședinteleAsociației ACVO.

Pelângăexercițiile practice,care au scosînevidențăși au corectatgreșelile de comunicare, liceenii au vizionatfilme, iar la final, pebazaunuichestionar individual, au descoperit care le sunttrăsăturiledominante de personalitate, folositoareatuncicând au înfațăunulsaumaimulțiinterlocutori.

”Am avutminunataocazie, alături de echipa ACVO, de aimpactapozitivșisemnificativviațatinerilorliceeni. Ar fi minunatcaastfel de acțiunisă se regăseascăînprogramașcolară an de an, iarelevii nu doarcă au confirmatvaloareaproiectului, ci chiar ne-au cerutsărevenim”, a precizat Florin Smeu. 

Activitățileau avutloc la începutulacesteisăptămâniîntreilicee din județ: LiceulTehnologic ”HaralambVasiliu” PoduIloaiei, ColegiulNațional ”Ștefancel Mare”HârlăușiLiceulTehnologicHârlău. 

”Este mare nevoie de astfel de acțiuniînșcoli, pentrucămulțielevi nu reușescsăcomunice, au problemeatuncicândsuntpușiînsituația de a prezenta un proiectși, cu atâtmaimult, atuncicândtrebuiesăvorbeascădespreeiînșiși. SalutăminițiativaAsociației ACVO șinedorimcâtmaimultedemersuri de acest gen”, a spus prof. Paula-LorelaIancu, DirectorulLiceuluiTehnologicHârlău.

Despre Asociația ACVO

Asociația ACVO a fost înființată de către compania ApaVital, la începutul anului 2018, pentru a da viață proiectelor sale de responsabilitate socială și de implicare în comunitate. Câteva dintre temele importante din agenda pe care asociația și-o propune sunt dezvoltarea urbană, protecția sustenabilă a mediului, spiritul civic și spiritul de colaborare între oameni, evoluția personală și autocunoașterea. O parte însemnată din proiectele ACVO este îndreptată spre adolescenți – oamenii de care depinde cu adevărat viitorul nostru.

Lasa un comentariu