Educația timpurie – condiție esențială pentru evoluția copiilor. Măsuri social – democrate pentru a stimula participarea copiilor la grădiniță

În plenul Camerei Deputaților am votat astăzi un important pachet de măsuri destinate susținerii populației în aceste momente dificile, de criză epidemiologică, de influențe dramatice în plan economic, social, educațional, dar, mai ales, în privința stării de sănătate, de adaptare la o presiune psihologică de durată.

Proiectele în dezbatere sunt, în mare parte, inițiative ale PSD și vizează domenii economice, de fiscalitate, sociale sau educaționale : măsuri fiscal-bugetare ce au ca scop suspendarea, la cerere, pentru o perioadă limitată, a obligației de restituire a împrumuturilor și a dobânzilor aferente pentru creditele contractate de către persoanele fizice și companii, susținerea sectoarelor economice prin posibila amânare, în anumite condiții, a plații contribuțiilor de asigurări sociale de stat, un important demers legislativ transpartinic de protecție socială pentru persoane care și-au pierdut locul de muncă sau care sunt supuse acestui risc, prin asigurarea unei îndemnizații, plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată perioada stării de urgență.

Pentru domeniul educației și al sănătății este vorba despre proiecte legislative care stabilesc măsuri pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, iar în zona „Sănătate și Asistență socială” se reconfigurează drepturile salariale ale biochimiștilor, biologilor și chimiștilor, considerate inechitabile în raport cu importanța muncii pe care o desfășoară. Se propune astfel modificarea coeficienților de ierarhizare și salarizare pentru funcțiile menționate.

În mod special, ca profesor și vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, subliniez importanța proiectului de modificare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. Participarea tuturor copiilor la educația preșcolară este esențială pentru evoluția și adaptarea lor ulterioară, evitând astfel orice formă de discriminare sau inegalitate de șanse.

Modificările vizează creșterea pragului de venit al familiilor pentru a fi eligibile în program, în sensul includerii tuturor copiilor din familii defavorizate care beneficiază de alocația de susținere a familiei, deci și o simplificare a metodologiei pentru alocarea tichetelor sociale pentru grădiniță. De asemenea proiectul nostru propune creșterea valorii stimulentului de la 50 lei/ luna/ copil la 100 lei/ lună, deci și dublarea valorii stimulentului de la 0,1din ISR la 0,2 ISR (indicator social de referință) pentru a acoperi inflația și evoluțiile financiare din ultimii ani. În același timp sunt prevăzute roluri și responsabilități ale primarilor și managerilor școlari, care au obligația de a organiza campanii frecvente de informare și consiliere destinate părinților și comunității.

Demersul legislativ ține cont și de obiective europene importante în zona educației, urmărind diminuarea semnificativă a abandonului școlar și a riscului de eșec școlar, conturând de asemenea strategii și măsuri de reducere a sărăciei, a riscului excluziunii sociale, insistând asupra rolului prevenirii și al intervenției timpurii.

Reamintesc faptul că o altă propunere legislativă din anul 2018, la care am fost unul dintre inițiatori, votată și promulgată introduce treptat învățământul preșcolar în structura învățământului obligatoriu, începand cu grupa mare chiar din anul 2020.

Cercetările de psihologie a copilului și pedagogie, studiile longitudinale evidențiază că există corelații semnificative între mediu și dezvoltare intelectuală, între învățarea timpurie și învățarea în alte etape ale vieții. Sunt importante și vizibile achizițiile cognitive în cazul copiilor care au frecventat grădinița, dezvoltarea abilităților sociale, dorința lor de studiu, rezultatele școlare bune, maturizarea socială și emoțională, motivația și atitudinile pozitive pentru învățare. Astfel accesul generalizat la o educație timpurie de calitate, susținut prin măsuri legislative, financiare și educaționale reprezintă o condiție și o certitudine pentru evoluția copiilor noștri și reușitele lor în anii de școală, pe un traseu profesional de succes.

Deputat PSD de Iași
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasa un comentariu