Drumul județean cuprins între Holboca și Bosia, va fi modernizat

Consiliul Județean a scos la licitație ”Contractul de achiziție publică de servicii de proiectare, constând în studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) și documentație tehnică pentru organizarea execuției DTOE, inclusiv verificarea proiectului tehnic conform prevederilor în vigoare pentru ”Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iași și Raionul Leova” pentru obiectivul ”Modernizarea DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Holboca și Bosia, km 3+100 – km 12+139”.

Procedura se derulează în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Valoarea totală estimată a contractului este de 269 452,35 lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 noiembrie 2019, ora 15.00.

Proiectul ”Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din județul Iasi și Raionul Leova” are ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității persoanelor prin reabilitarea a 10,239 km de drum din regiunea transfrontalieră (9,039 km în județul Iași și 1,2 km în Raionul Leova).

Valoarea totală a proiectului este de 2.310.248,43 Euro, din care aproximativ 1.782.167,16 euro revin județului Iași.

Lasa un comentariu