De azi, la USAMV şi TUIASI începe admiterea

De astăzi, începe la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu“ de la Brad admiterea pentru programele de master, care se va încheia pe 19 iulie în cazul în care actele vor fi depuse la sediul facultăţii şi pe 17 iulie dacă se va folosi modulul de înscriere online. Absolvenţii de facultate au la dispoziţie 555 de locuri, dintre care 440 sunt locuri la buget.

Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de departajare fiind proba de interviu la sediul universităţii sau online, cu aprecierea prin „admis“ sau „respins“ şi rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă. Reamintim că USAMV Iaşi a luat decizia să elimine anul acesta taxa de înscriere pentru programele de studii la licenţă şi la master.

În ceea ce priveşte strict studiile de masterat, acestea au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în acest domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc „diploma de master“.

„Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe masterate din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul Universităţii, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat“, a declarat prof.dr. Costel Samuil, prorector responsabil cu activitatea didactică la USAMV Iaşi.

În ceea ce priveşte admiterea la studiile de licenţă, înscrierea este programată pentru perioada 13 – 24 iulie. Numărul total de locuri aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru absolvenţii de liceu este de 955, dintre care 650 locuri sunt cu finanţare de la buget, iar 305 locuri sunt cu taxă.

De săptămâna aceasta, va începe admiterea şi la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, astăzi, 6 iulie, la Facultatea de Automaticăşi Calculatoare, şi de miercuri, 8 iulie, la celelalte facultăţi.

Începând cu data de 13 iulie şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi începe procedura de înscriere pentru viitorii studenţi, în timp ce la Medicină cei care vor să susţină examenul scris pot să se înscrie deja pe o platformă care le este pusă la dispoziţie.

Lasa un comentariu