Cum se va vota cu urna mobila la alegerile locale. Cererea se depune cu o zi inainte

Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale daca au domiciliul sau resedinta in localitatea sau sectorul municipiului Bucuresti in care se afla sectia de votare.

Cererea se depune numai la sectia de votare la care este arondat imobilul unde solicita sa se deplaseze urna speciala, in preziua votului – 26 septembrie, intre orele 18,00 – 20,00, cu exceptia situatiilor in care cauza de boala sau invaliditate survine ulterior.

Cererea poate fi depusa prin intermediul oricarei persoane, trebuie formulata in scris, tehnoredactata sau intocmita olograf, trebuie sa fie datata si semnata de alegatorul care solicita urna speciala si va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, seria si numarul actului de identitate, arata BEC.

Pentru verificarea conditiei ca alegatorii sa nu se poata deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale, anexate in copie cererii de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, din care sa rezulte ca persoanele respective nu se pot deplasa la sectia de votare; din continutul inscrisurilor primite trebuie sa se poata stabili lipsa posibilitatii de autodeplasare a alegatorului, nefiind necesar ca acestea sa cuprinda in mod expres sintagma ”persoana netransportabila”.

Pentru a primi aceste cereri, presedintii sectiilor de votare vor asigura permanenta la sediul sectiei in preziua votarii – 26 septembrie 2020, intre orele 18,00 – 20,00.

Presedintele sectiei de votare va dispune formarea unei echipe compuse din cel putin doi membri ai biroului electoral, care urmeaza ca, in ziua votului, sa se deplaseze cu urna speciala.

Aflati amanunte de pe ziare.com.

Lasa un comentariu