Circulația cu transportul public în Iași, permis și altor categorii de persoane

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași destinată luării unor măsuri suplimentare de prevenire a infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (care cauzează COVID-19) în Municipiul Iași a luat noi măsuri.

Astfel, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași a decis:

Art. 1. În excepția prevăzută la articolul 1 din Hotărârea nr. 9 / 24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași, sunt incluse și următoarele categorii:

  1. a) Donatorii de sânge aflați în registrul Centrului de Transfuzii Iași;
  2. b) Personalul angajat în sistemul de producere, distribuție și vânzare a produselor alimentare și agroalimentare;
  3. c) Personalul care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar.

Art. 2. Accesul în mijloacele de transport public de călători al persoanelor nominalizate la art. 1 se va face doar pe baza legitimației care dovedește calitatea de donator, respectiv a legitimației de serviciu sau a unei adeverințe eliberate de angajatori care să ateste calitatea de angajat sau prin care să se ateste că face parte din sistemul enumerat mai sus.

Art. 3. (1) Toate persoanele enumerate mai sus care vor utiliza transportul public sunt obligate, pentru a avea acces în mijlocul de transport, să poarte mănuși de protecție de unică folosință și mască de protecție pentru căile respiratorii.

(2) În toate situațiile menționate, mijloacele de transport în comun nu pot fi utilizate decât în limita locurilor pe scaune.

Art. 4. Rețeaua de magazine de alimentație publică și farmacii va fi înștiințată că în intervalul orar 11.00 – 13.00, când circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă în condițiile prevăzute de Ordonanța Militară nr. 3 / 24.03.2020, să deservească cu prioritate aceste persoane. Acestea se vor legitima cu buletinul / cartea de identitate și din acel moment vor avea întâietate în magazinele și farmaciile respective.

Art. 5. Persoanele fără adăpost identificate pe raza Municipiului Iași, altele decât cele instituționalizate în centrele Direcției de Asistență, vor fi cazate într-un spațiu de pe platforma Fortus SA. Acestora li se va asigura masă caldă, prin Cantina de Ajutor Social, conform Legii cantinelor. Poliția Locală Iași va asigura un post de pază fix în trei schimburi. Implementarea măsurii va fi asigurată de Direcția de Asistență Socială Iași, Direcția Exploatare Patrimoniu și Poliția Locală Iași.

Art. 6. În baza solicitării Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași, în perimetrul Stadionului „Emil Alexandrescu” va fi amenajat un punct de decontaminare pentru autospeciale. Măsura va fi aplicată de Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art. 7. Direcția de Asistență Socială Iași va asigura, la cerere, servicii de aprovizionare cu alimente pentru personalul medical cazat în Căminul T20. Municipiul Iași va asigura plata utilităților, serviciilor de curățenie și a lenjeriei de pat. Spitalul Clinic de Recuperare Iași va delega doi angajați pentru asigurarea serviciilor de curățenie. Poliția Locală Iași va înființa un post fix de pază.

Art. 8. Motivat de organizarea de către Spitalul de Boli Infecțioase Iași a unor echipe (circa 15) care acordă asistență medicală în teritoriu pentru cazurile de COVID-19, se aprobă utilizarea parcărilor publice în mod gratuit pentru personalul respectiv. Persoanele implicate trebuie să facă dovada apartenenței la Spitalul de Boli Infecțioase Iași prin legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator.

Art. 9. Toate celelalte măsuri luate anterior rămân valabile.

Ședința de astăzi este a zecea a Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu această problematică după cele din 29 ianuarie, 24 februarie, 9, 11, 15, 17, 20, 23 și 24 martie și vine în continuarea și completarea deciziilor luate deja de municipalitate, de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pe teritoriul României, în contextul stării de urgență instituite la nivel național și al Ordonanțelor Militare nr. 1, 2 și 3 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID -19 emise de Ministerul Afacerilor Interne.

  • Lucrez la GIP EST , LA AJOFM COPOU . POT CĂLĂTORI SPRE SERVICI ȘI SPRE DOMICILIU DUPĂ SERVICI , CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE SCTP IAȘI , PE BAZA ADEVERINȚEI DE SALARIAT ȘI DOTAT CU MASCĂ DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI ???

Lasa un comentariu