Centru de Robotică și Neuroreabilitare, la Spitalul Clinic de Recuperare

Spitalul Clinic de Recuperare va înființa un Centru de Robotică și Neuroreabilitare pe lângă unitatea medicală, prin proiectul „ROBOMOVE – ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency”. Asociați în cadrul proiectului sunt Municipiul Iași, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău.

Valoarea totală a proiectului este de 6.633.681,59 lei (din care sumă nerambursabilă este de 3.674.197,8 lei), inclusiv TVA, iar durata de implementare va fi de 24 de luni.

Obiectivele proiectului sunt creșterea nivelului de eficiență și îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în domeniul neurologiei, kinetoterapiei și neurochirurgiei prin construirea și dotarea cu echipamente specifice a Centrului de Robotică și Neuroreabilitare din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare din Municipiul Iași, construirea unei clădiri anexe la Blocul I aferent Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Municipiul Chișinău, organizarea de traininguri speciale pe teme de recuperare neuromotorie (valorificând experiența cadrelor medicale din Iași și Chișinău) și achiziția unor roboti specializați în recuperare neuromotorie a membrelor inferioare și superioare.

În acest caz, termenul limită până la care pot fi depuse oferte la licitația de servicii de proiectare și asistență tehnică, licitație care are o valoare de 66.092,44 lei, fără TVA, este luni, 18 noiembrie.

Firma va trebui să furnizeze, în 90 de zile de la semnarea contractului, servicii de proiectare (S.F./D.A.L.I., P.Th.+D.D.E, P.A.C., documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, documentațiile complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor), precum și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și pentru etapele de evaluare și precontractare.

Lasa un comentariu