Ce reprezintă cursul SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢEI ECONOMICE

Activitatea de controlling se bazează pe colectarea de informaţii din sistemele de contabilitate şi pe prelucrarea acestora cu ajutorul principiilor, ipotezelor şi reglementărilor interne şi externe relevante.

Responsabilitatea principală a specialistului în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice este de a furniza consultanţă în procesul de administrare a afacerilor, asistând conducerea în fundamentarea deciziilor prin punerea la dispoziţie de informaţii economice şi financiare corecte, complete şi actuale.

Controller-ul lucrează atât independent cât şi în echipă şi poate avea atribuţii de coordonare a altor poziţii, din acelaşi departament sau din altele, limitate la activităţile/procesele relevante pentru activitatea de controlling.

UGIR FORM pune la dispoziție oricărui specialist cursul ,,SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢEI ECONOMICE (CONTROLLER)”. În urma efectuării prezentului curs, controller-ul va fi capabil să îndeplinească următoarele obiective:

  • Înțelegerea rolului funcțiunii de control intern în cadrul unei companii
  • Parcurgerea și aprofundarea unor  noțiuni de bază ale controlului intern
  • Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul stabilirii și evaluării controlului intern
  • Înțelegerea avantajelor aplicării metodologiei de control intern (COSO)
  • Înțelegerea sistemului de management al riscului și căile de diminuare a riscurilor
  • Înțelegerea principalelor noțiuni și controale privind anti-frauda
  • Încurajarea și responsabilizarea angajaților în activitățile pe care le desfășoară, prin includerea și dezvoltarea procesului de autoevaluare a controalelor.

Lasa un comentariu