Deputat CAMELIA GAVRILĂ – Raport de parlamentar, 2019

 

 

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 75

Deputat CAMELIA GAVRILĂ – Raport de parlamentar, 2019

Written by  Aug 01, 2019

Deputatul prof. dr. Camelia Gavrilă, Președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință Tineret și Sport și coordonatorul Departamentului pentru Educație Națională al PSD își prezintă raportul de activitate în fața ieșenilor, finalizând astfel cea de-a cincea sesiune parlamentară: 168 de luări de cuvânt în 96 de ședințe, 67 de declarații politice, 74 de propuneri legislative, numeroase întrebări/interpelări/solicitări de puncte de vedere, peste 200 de activități și întâlniri oficiale, 269 de ședințe prezidate la nivelul Comisiei pentru Învățământ Știință, Tineret și Sport, 211 memorii și scrisori analizate și soluționate, 477 de amendamente discutate în dezbaterile Comisiei pentru Învățământ Știință, Tineret și Sport, sute de propuneri/inițiative legislative avizate sau concretizate în analize și rapoarte de specialitate.

Prof. dr. Camelia Gavrilă este deputat ieșean din anul 2016 și îndeplinește din același an funcția de Președinte al Comisiei pentru Învățământ Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților. Deputatul ieșean este de asemenea coordonatorul Departamentului pentru Educație Națională din cadrul Consiliului Național al Partidului Social Democrat, fiind recomandată de o experiența de peste 30 de ani în învățământ, competențe pedagogice, manageriale și o consistentă activitate didactică și științifică de specialitate. Camelia Gavrilă a ocupat de-a lungul timpului funcțiile de inspector școlar general (peste 12 ani, în contextul unui număr de 3 mandate), coordonator de proiecte europene în domeniul educației, precum și director al Colegiului Național „C. Negruzzi” din Iași. 

 

Inițiative, proiecte legislative, activități parlamentare în cadrul comisiilor

În ultima sesiune parlamentară au avut loc peste 50 de ședințe prezidate în cadrul Comisiei pentru Învățământ Știință, Tineret și Sport, context în care deputatul ieșean a coordonat dezbateri, analize asupra proiectelor de lege și propunerilor legislative, s-au evaluat diferite ordonanțe și prevederi legislative care vizează direct domenii cheie din zona de competență a Comisiei:

 • Inițiative legislative, în număr de peste 70, dintre care 17 sunt deja promulgate, altele se află pe fluxul legislativ, inițiative care vin în sprijinul cetățenilor, implicit al ieșenilor;
 • Diverse propuneri legislative care au drept obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, a legislației din domeniul cercetării, tineretului și sportului;
 • Avizarea rapoartelor privind starea învățământului preuniversitar și universitar din România din anii școlari și universitari 2016-2017, 2017-2018, dublate de dezbateri, analize de context, desprinderea aspectelor favorabile și a vulnerabilităților ce se impun a fi corectate;
 • Legea privind aprobarea și completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, având ca finalitate: clarificarea cadrului normativ privind învățământul special integrat, eficientizarea relațiilor contractuale ale directorilor unităților de învățământ preuniversitar, înființarea de programe de studii cu dublă specializare,flexibilizarea relațiilor de muncă pentru personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul institutelor de cercetare și al școlilor doctorale, prorogarea termenului de aplicare a prevederilor legale privind evaluarea națională, admiterea în liceu și a examenului de bacalaureat, reglementarea activității agențiilor de asigurare a calității, stabilirea modului de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în învățământul preuniversitar, eficientizarea cadrului legislativ pentru ca legislația în domeniu să răspundă nevoilor de calificări cerute pe piața muncii;
 • Propunere legislativă de modificare a art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul creării posibilității ca, la solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, în următoarele 6 luni calendaristice de la data începerii anului şcolar, să poată fi înscrişi în clasa pregătitoare, cu condiția unei evaluări care atestă că dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare;
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prin care acesta are dreptul de acces la condiții de calitate pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge, iar statul, prin organele administrative, are obligația de a derula în unitățile școlare programe de educație pentru sănătate;
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Proiectul de lege presupune introducerea unei noi secțiuni: protecția copilului cu părinți divorțați. Copilul ai cărui părinți divorțează are dreptul la asistență psihologică pentru a putea primi ajutor în acomodarea la noua situație de viață. Asistența psihologică se va face în cabinetele școlare de către psihologii școlari, iar autoritățile locale pot iniția, în limita prevederilor bugetului, venituri și cheltuieli prevăzute cu această destinație;
 • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, ce presupune creșterea gradului de informare și de conștientizare, precum și educarea elevilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor. Se subliniază obligativitatea implicării instituțiilor de învățământ în procesul de colectare selectivă a deșeurilor, iar în sensul acesta, este necesară modificarea legii pentru a dota cu pubele colorate și inscripționate corespunzător pentru selectarea la sursă a deșeurilor. Educația ecologică, preocuparea tinerilor pentru protecția mediului sunt aspecte care se integrează în prevederile corelate cu cele 17 obiective ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și ale Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
 • Propunere legislativă privind reglementarea posibilității decontării transportului de la locul de muncă al personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele publice, pentru cei care nu dispun de locuință în localitatea unde este postul. Ministerul Sănătății va avea, prin efectul legii, obligația de a cuprinde în bugetul propriu sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei personalului de specialitate din spitale;
 • Propunere legislativă privind stabilirea unor facilități fiscale pentru operatorii economici care sunt implicați în formarea profesională a studenților, scutirea de taxe/impozite, aspecte ce ar putea încuraja operatorii economici să se implice și să susțină învățământul dual, la diferite nivele de studiu;
 • Propunere legislativă ce vizează crearea unui cadru legislativ mai atractiv pentru agenții economici, având ca scop încurajarea sponsorilor către mișcarea sportivă din România. Deși de la data de 1 ianuarie 2016 s-a mărit limita de raportare la cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, actele de sponsorizare nu au fost suficient încurajate, motivul fiind tocmai această limită, deoarece pragul de 20% din impozitul pe profit datorat, depășește de cele mai multe ori pragul secundar de 5/1000 din cifra de afaceri astfel încât, această limită dublă nu rezolvă deloc problema inițială.

Numărul de proiecte legislative dezbătute și analizate este mult mai mare, cuprinzând și alte domenii de activitate, care influențează zona educației, a sportului sau a problematicii de tineret, motiv pentru care activitatea Comisiei pentru învățământ știință tineret și sport este deosebit de complexă și dinamică. În acest sens, s-au acordat avize unor proiecte de lege importante:proiect de lege privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, propunere legislativă privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, proiect de lege privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, propuneri legislative în domeniul cultural, inclusiv înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I", propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale.

„În complementaritate cu activitatea parlamentară în calitate de deputat, efortul depus pentru gestionarea unei comisii importante la nivelul Camerei Deputaților este consistent și implică multă energie, activități diverse, competență, comunicare cu alte departamente și comisii, implicare și devotament. Paleta extrem de diversă de activități a fost susținută prin sute de ore de muncă alături de echipe de lucru, iar rezultatele sunt vizibile în buletinele legislative realizate la fiecare final de sesiune parlamentară: Conform Buletinului legislativ din data de 20 iunie 2019, Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport este una dintre cele mai active comisii, cu un flux consistent al documentelor, al dezbaterilor, al rapoartelor și amendamentelor realizate, cu un număr mare de inițiative dezbătute pe fond, finalizate cu rapoarte de specialitate”, a susținut deputatul ieșean Camelia Gavrilă.

Întrevederi, dialoguri, conferințe și dezbateri

În agenda deputatului ieșean, prof. dr. Camelia Gavrilă, au fost incluseîntrevederi și evenimente importante, atât în țară, cât și în străinătate dintre care selectăm:

 • Participare și discurs la evenimentul de lansare a viziunii sistemice „Educația ne unește”, organizat de Ministerul Educaţiei Naționale;
 • Întrevedere cu Excelența Sa, domnul Karol Mistrík, Ambasadorul Republicii Slovacia în România și întâlniri cu delegații din Maroc, Marea Britanie, Bruxelles;
 • Întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a Comisiei pentru cultură şi media din cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace;
 • Întâlniri cu reprezentanți ai elevilor și studenților, cât și cu o delegație de elevi care au participat la Forumul Național al Copiilor - ediția 2019, cu tema ”Combaterea bullying-ului prin implicarea copiilor la nivelul școlii”, desfășurat sub patronajul Organizației Salvați Copiii; stabilirea unui plan de activități comune;
 • Participare și mesaj la festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediția a XVI-a, eveniment major în domeniul învățământului, organizat de Ministerul Educaţiei Naționale;
 • Vizită de studiu a unei delegații a Comisiei la Oslo, în Norvegia. Vizita a avut drept obiective inițierea schimburilor bilaterale la nivelul Comisiilor de educaţie și cercetare, respectiv, cultură și sport, din cele două foruri legislative, dar și cunoașterea reciprocă și preluarea de modele educaționale din cele două sisteme de educație, dar și din domeniul cercetării, al activităților și politicilor care vizează problemele de tineret și sport;
 • Participarea la numeroase conferințe naționale și regionale, simpozioane, activități științifice pe diferite teme, discursuri, mesaje, comunicări de specialitate:
  • „Dimensiunea europeană a școlii românești – deschidere spre cunoaștere, cultură, comunicare”;
  • Conferința dedicată lansării proiectului “BeSTOMATIS – Cum ar fi să fii Medic Stomatolog?”, cofinanțat de Ministerul Educației Naționale în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE (tabere de vară și activități de tip punte pentru consilierea elevilor spre o carieră de succes pe traseul universitar);
  • Caravana Profilaxiei – un eveniment important în cadrul zonelor urbane și rurale, demers de tradiție pentru comunitatea medicilor ieșeni – peste 40 000 de beneficiari ai serviciilor medicale stomatologice (consultații gratuite, informare, promovare și distribuire a produselor de profilaxie), cu beneficii și efecte semnificative pentru educația copiilor și a elevilor;
  • Ciclul de conferințe și dezbateri Viitorul României – discurs referitor la locul și rolul elitelor profesionale și politice în conducerea statelor democratice, forme de implicare în societate, rolul activ al elitelor în contextul unui leadership național de calitate;
  • În același ciclu de conferințe, numite sugestiv Viitorul României, participare și susținere a unei comunicări pe tema importanței învățământului dual profesional pentru dezvoltarea României moderne;
  • Conferința „Educația Azi” organizată de U.A.I.C. și Consorțiul Universitaria pe tema realizării unui sistem coerent de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, formarea competențelor acestora pentru un context socio-economic cultural, educațional, dinamic marcat de avansul tehnologic și intensificarea digitalizării în educație;
  • Conferința de lansare și constituire a Biroului Regional Iași, pe baza parteneriatului Autorității Naționale pentru Formare Profesională în Sistem Dual și Camera de Comerț și Industrie Iași; prezentarea suportului legislativ și a importanței învățământului profesional de tip dual.

 

Susținerea programelor naționale destinate elevilor și studenților

  Alături deaceste atribuții specifice la nivelparlamentar, prin dialogul cu ministerele de resort, prin preocuparea responsabilă  față de politicile educaționale orientate pe termen mediu și lung,profesorul Camelia Gavrilă a susținut realizarea și implementarea unor programe esențiale pentru dezvoltarea învățământului românesc:

 • Continuarea programului Masa Caldă – acordarea unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, vizând 42.469 elevi beneficiari în cei doi ani școlari, 2017-2018 și 2018-2019, program ce trebuie continuat și extins treptat;
 • Promovarea proiectului educațional complex ce vizează susținerea și dezvoltarea învățământului dual; 29.588 de elevi sunt cuprinși în învățământul profesional, din care 4.110 în învățământul dual, în anul școlar 2018-2019;
 • Antreprenoriatul în școli și universități: operaționalizarea Societăților Antreprenoriale Studențești, extinderea proiectelor destinate educației antreprenoriale pentru elevi;
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale: până în prezent, la nivel național există peste 5000 de instituții de învățământ (grădinițe, școli, licee, creșe etc.), aflate în proces de reabilitare și modernizare prin diferite programe: Programul Național de Dezvoltare Locală I și II, Programul Operațional Regional, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
 • Realizarea lucrărilor de investiţii necesare aducerii grupurilor sanitare la standardele în vigoare; aceste proiecte au presupus bugetare, avize educaționale, colaborări interministeriale, demersuri și susțineri legislative;
 • Susținerea proiectelor educaționale orientate spre digitalizarea procesului didactic, modernizarea metodelor de predare, valorificarea tehnologiilor actuale a aplicațiilor digitale și a resurselor TIC;
 • Elaborarea documentului-sinteză referitor la prioritățile și proiectele educaționale relevante pentru actualizarea Programului de Guvernare al Partidului Social Democrat pentru etapa 2019-2020; material realizat la nivelul Departamentului pentru Educație Națională.

 

Declarații politice, opinii, puncte de vedere

Punctele de vedere, sublinierea unor demersuri legislative sau susțineri prin Programul de guvernare necesare în diferite domenii s-au completat și prin declarații politice, prin abordări tematice, analiza politicilor educaționale, atât în Parlamentul României, cât și în spațiul mediatic ieșean sau național, prof. dr. Camelia Gavrilă dovedind o preocupare atentă și în această sesiune parlamentară față de segmentul social și programele sociale, subliniind necesitatea unor alocațiiadecvate pentru copii, burse motivante, pachete educaționale pentru preșcolari și elevicondiţii esenţiale pentru o educaţie incluzivă eficientă.

Alte teme s-au referit la condiţia și rolul femeii în societatea contemporană, în spațiul politic și profesional, drepturile minorităților naționale de a-și conserva cultura, limba, tradițiile, deci filonul identitar, în armonie cu respectul pentru valorile culturale ale statului român.Un domeniu important de susținere și legiferare l-a constituit zona de educație: educaţia timpurie – cu formularea de strategii și soluţii pentru un proces educaţional de succes, demersuri de asigurare efectivă a dimensiunii europene a educaţiei, îmbunătățirea sistemului de pregătire a elevilor pentru examenele naționale. Analizele obiective și aplicate asupra sistemului educațional, la nivel preuniversitar și universitar din perspectiva rezultatelor obținute prin examenele de evaluare națională, prin examenele de licență și proiectele de cercetare au constituit evaluări și interpretări pedagogice și analitice relevante, necesare la final de an educațional.

Declarații politice susținute la tribuna parlamentului, dublate de comunicate de presă:

 1. „Bugetul României pentru anul 2019 – viziune, perspective, consecințe”;
 2. „Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene - priorităţi şi strategii în domeniul educaţiei";
 3. „ Tinerii şi organizaţiile de tineret - valorizare, susţinere, investiţie în viitor";
 4. „Condiţia femeii în societatea contemporană. Roluri sociale, provocări, evoluţii";
 5. „Educaţia timpurie - soluţii şi certitudini pentru un proces educaţional de succes";
 6. „Dimensiunea europeană a educaţiei, în perspectiva Agendei 2030";
 7. „Simularea examenelor naționale - un demers pedagogic relevant și necesar";
 8. „Programe sociale, alocaţii adecvate, burse motivante - condiţii esenţiale şi soluţii pentru o educaţie incluzivă";
 9. „Evoluţii şi reconfigurări ale programelor sociale pentru o educaţie de succes";
 10. „Semnificaţiile proiectelor şi iniţiativelor destinate tinerilor. Iaşi - Capitala Tineretului din România";
 11. „Alegerile europarlamentare 2019 - semnificaţii, deschideri, proiecte";

12.„Perspective, teme și oportunități pentru o educație europeană. Corelații și interferente între educație, politici de tineret și formarea profesională ";

 1. „România - stat național, suveran și independent, dar și al minorităților naționale respectate și valorizate";

14.„Final de an educațional. Constatări, reflecții, soluții pentru învățământul preuniversitar și universitar ".

 

 

Politici pentru tineret

Tinerii au reprezentat mereu o prioritate în agenda deputatului ieșean, atât prin proiectele demarate, dar și prin declarațiile și intervențiile publice, prin susținerea unor politici naționale, a programelor de internship, a stagiilor de practică,  a unor inițiative importante pentru formarea profesională și accesul pe piața muncii, pentru posibilitatea încurajării și finanțării acestora prin credite și programe speciale, în vederea rămânerii în țară și al pregătirii profesionale adecvate, inclusiv prin componenta antreprenorială.

Consemnăm întâlniri de lucru, dezbateri în dialog cu organizații ale tinerilor, cu asociații studențești și reprezentanți din consiliile elevilor, cu sentimentul că aceștia trebuie susținuți și valorizați, reprezentând o investiție sigură în viitor. De aceea au fost mediatizate proiecte de succes, modele de bună practică, de tipul Iaşi – Capitala Tineretului din România, au fost organizate întâlniri cu ONG-uri de profil, asociații profesionale, sindicate, s-au preluat teme, propuneri, critici semnalate.

A continuat programul de internship destinat studenților, la cabinetul parlamentar al deputatului Camelia Gavrilă, inclusiv stagii și vizite în Parlamentul României, urmărindu-se formarea și inițierea practică a acestora în domeniul politicilor publice, al activităților administrative, politice de nivel județean și național.

Demersurile politice din acest domeniu au vizat programe sociale și alocări financiare adecvate, condiţii obligatorii şi soluţii pentru o politică incluzivă, de coeziune, asigurându-se astfel corelații și interferențe între educație, politici de tineret, formarea profesională și oportunități de inserție pe piața muncii.

 

Alături de ieșeni...

 

Dimensiunea locală a activității deputatului ieșean prof. dr. Camelia Gavrilă a completat firesc proiectele naționale, vizând elemente esențiale:

 • Un număr impresionant de peste 150 de audiențe înregistrate la cabinetul parlamentar și numeroase sesizări și petiții analizate, unele soluționate favorabil;
 • O prezență activă în mass-media în cadrul dezbaterilor tematice pe probleme educaționale, de tineret, sociale, culturale, dificultăți locale și aspecte ce țin de viața cotidiană a ieșenilor;
 • Deputatul ieșean Camelia Gavrilă susține educația, excelența și performanța și prin acordarea de burse și premii în cadrul unor proiecte inițiate și consacrate în timp:Gala Excelenței în educația ieșeană (premierea olimpicilor de nivel național, internațional, a proiectelor educaționale de succes, a profesorilor mentori dedicați educației pentru performanță);Concursul transcurricular de lectură și interpretare “Ionel Teodoreanu“ – ediția a XIV-a;Școala Politică Iași XXI burse de internship în cadrul programului pentru inițierea/formarea tinerilor în domeniul administrației publice, al activităților parlamentare.
 • Constituirea filialei IAȘI a Departamentului pentru Educație Națională, întâlniri de lucru cu peste 100 de profesori și alți specialiști din domeniul învățământului, membri ai partidului sau simpatizanți – experți, metodiști, directori, profesioniști în educație; conturarea unui forum al specialiștilor pentru dezbateri, strategii educaționale, proiecte și colaborări instituționale la nivel local și național;
 • Numeroase participări la evenimente organizate la nivelul comunelor și orașelor, vizite și întruniri, dezbateri, susținerea unor proiecte ale școlilor din județ;
 • Implicarea în problemele semnalate de primari și consilieri locali din diferite localități, comune și orașe ale județului Iași a însemnat preocupare, susținere la nivel național, monitorizare a proiectelor, receptivitate față de problemele județului Iași: infrastructură rutieră, dotări și reabilitări de școli, spitale, grădinițe și creșe, dispensare, monumente, clădiri istorice, rezolvarea unor probleme de comunicare interministerială sau de management educațional, relații cu diferite comunități, biserici, minorități, analize și identificare de soluții posibile pentru biblioteci comunale sau școlare, cămine culturale, activități extrașcolare de tip cultural, ecologic și civic.

Concluzii de etapă

Dincolo de cifre, de statistici, de corolarul activităților, ceea ce contează este implicarea, interesul pentru problemele și dificultățile ce țin de sfera mea de activitate și de competență, susținerea pe care am arătat-o față de proiectele majore, de nivel național sau local, faptul că am ales să exprim public, ori de câte ori a fost cazul, puncte de vedere obiective, evaluări corecte și pragmatice în forurile în care îi reprezint pe alegătorii ieșeni. 

 Am sentimentul  unui final de  sesiune parlamentară complexă și activă, dificilă deseori, context în care am parcurs activități diferite și am susținut proiecte de succes, fără a alege varianta comodă sau explicația diplomatică, pentru că este important să îți asumi responsabilitatea domeniului de competență, să spui lucrurilor pe nume, să identifici soluții,  să accepți critica obiectivă, să fii receptiv la sugestiile și recomandările avizate din spațiul mediatic onest și din dialogurile cu cetățenii.” (prof. dr. Camelia Gavrilă)

 

sursa comunicat remis de catre Birou Parlamentar Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Last modified on Friday, 09 August 2019 11:10

Add comment


Security code
Refresh

Arhiva Iasi TV Life

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30