Politic

 

 

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 75

Politic

Politic (3601)

Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Apelor şi Pădurilor detalii despre stadiul în care se află implementarea Strategiei Naţionale Forestiere 2018-2027.
„Având în vedere faptul că, în ultimii ani, fenomenul tăierilor ilegale de arbori în România atinsese cote alarmante, PSD și-a asumat extinderea suprafețelor de păduri, creșterea eficienței serviciilor de mediu, combaterea despăduririlor și asigurarea diminuării tăierilor ilegale de masă lemnoasă.

De aceea, guvernarea PSD-ALDE a elaborat Strategia Națională Forestieră 2018-2027, pentru a asigura dezvoltarea și predictibilitatea domeniului forestier în următorii 10 ani. Una dintre măsurile Strategiei prevede extinderea suprafeței pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră, inclusiv prin identificarea terenurilor inapte folosințelor agricole și împădurirea acestora", a declarat parlamentarul PNL.

În acest context, deputatul Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Apelor şi Pădurilor informații privind suprafeţele de terenuri inapte folosințelor agricole ce au fost identificate şi câte dintre acestea au fost împădurite până în prezent. De asemenea, au fost cerute detalii privind modul în care au fost folosite cele 171 milioane lei prevăzute pentru aplicarea strategiei.
 
 
sursa: comunicat remis de către Birou Parlamentar Dumitru OPREA

Str. Han Tatar, nr. 4, Iaşi

Tel. +40-332-102005

www.dumitruoprea.ro

Primarul oraşului Iaşi, Mihai Chirica, o felicită pe Laura Codruţa Kovesi pentru alegerea în funcţia de procuror-şef european, despre care spune că a câştigat această competiţie în ciuda campaniei de denigrare duse de „PSDragnea”.

Prof. dr. Camelia Gavrilă, vicepreședintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a analizat problemele și temele asociate demersului educațional, în sensul serviciilor educaționale complementare - supravegherea elevilor pentru evitarea incidentelor în spațiul școlii,transportul elevilor și al studenților, dotarea cabinetelor medicale școlare, existența personalului medical bine pregătit, situația cazărilor și a camerelor de locuit în internatele școlare/studențești, prezența și implicarea psihologilor, a consilierilor școlari etc.

        „În arhitectura unui învățământ modern și de calitate unele aspecte sunt esențiale pentru educarea și formarea tinerilor – competența și dăruirea profesorului, conținuturile învățării, aspectele curriculare, parteneriatele la nivel de comunitate locală, experiențele de cunoaștere. Pe lângă aceste condiții menționate, trebuie să fie în atenția noastră și corolarul de servicii sociale, servicii de sănătate, de consiliere, elementele de confort și siguranță oferite tinerilor în cadrul instituțiilor educaționale, infrastructura școlară și universitară ”, a precizat Camelia Gavrilă, deputatul PSD de Iași.

Dincolo de reperele și valențele academice incontestabile ale școlii românești, trebuie să asigurăm tinerilor siguranța necesară, securitatea în spațiile școlare și servicii complete pentru a sprijini și a stimula activități ce vizează progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.

  1. Aspecte ale sistemului educațional în relație cu sănătatea elevului/studentului asigurată în cadrul instituțiilor de învățământ.

În Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor din România 2018, realizat de Institutul Național de Statistică, un impact mare asupra sănătății acestora îl au următorii factori: deficienţele mobilierului şcolar (degradat, necorespunzător vârstei şi mai ales scopului), nerespectarea curbei de efort a elevilor la întocmirea orarului, a programelor şcolare, la programarea tezelor şi testelor, iluminatul artificial necorespunzător în sălile de clasă, ateliere şi laboratoare. Una din cele mai grave deficienţe în sezonul rece este imposibilitatea asigurării temperaturii normale în interiorul unităților destinate colectivităţilor de copii şi tineri. Corelat cu acest fapt este respectarea parțială a normelor privind microclimatul (supraaglomerare în sălile de clasă, lipsa de aerisire şi ventilaţie, gradul de curăţenie). Asistența medicală din școli se confruntă cu deficiențe privind spațiile cabinetelor medicale și dotările materiale, iar în unele cazuri lipsa medicilor generaliști, a medicilor stomatologi și a personalului sanitar calificat din aceste cabinete riscă să diminueze funcționarea la parametrii ideali. O problemă aparte o reprezintă situația școlilor din mediul rural, acolo unde asistența medicală este asigurată prin medicii de familie și dispensarele medicale aflate la o anume distanță față de unitățile de învățământ.

  1. Probleme de siguranță si securitate a elevului/studentului în instituțiile de învățământ.

Aproximativ 3 din 10 elevi sunt afectați de fenomenul bullying, iar, din păcate, aceste forme de agresiune fizică, verbală, atitudinală sunt tot mai accentuate, efectele fiind vizibile în comportamentul și atitudinea celor agresați. La acestea se adaugă incidente în relația cu profesorii de la catedră, dar și prezența actelor de violență în contextul pătrunderii în incinta școlilor a unor persoane străine mediului școlar. Toate aceste aspecte generează o stare de nesiguranță a elevilor și preocuparea părinților.

În acest sens, menționăm că prin Camera Deputaților a parcurs fluxul legislativ un proiect de lege ce prevede obligativitatea introducerii camerelor de filmat în instituțiile de învățământ, inclusiv la nivel preșcolar, tocmai pentru a asigura supravegherea, monitorizarea copiilor și a elevilor, evitarea unor incidente cu efecte grave în plan afectiv, psihologic, atitudinal. În același sens am votat o inițiativă axată pe tema bullying-ului – definire conceptuală, integrare în context educațional, măsuri și demersuri, precizarea modului în care trebuie să se implice instituții și factori educaționali importanți.

  1. Condiții de desfășurare a activităților educaționale ale elevilor și studenților în instituțiile de învățământ.

Potrivit INS, mai mult de jumătate dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15-19 ani au domiciliul în mediul rural, iar majoritatea liceelor și școlilor profesionale sunt situate de obicei în zona urbană. Naveta implică diferite costuri și riscuri, iar internatul școlar/căminul studențesc reprezintă soluții optime. Situația actuală a multor internate din România indică un stadiu ridicat de degradare, încadrarea în diferite grade de risc seismic, fonduri insuficiente etc. Situația este prezentă și în mediul universitar, unde procentul studenților ce nu au domiciliul în aceeași localitate cu universitatea la care studiază este mult mai mare, iar spațiile de cazare sunt evident insuficiente. Considerăm că cele aproximativ 16 internate studențești, aflate la diferite nivele de realizare, sunt obiective și etape importante în rezolvarea situației semnalate. De asemenea, se impune reabilitarea internatelor școlare și continuarea demersurilor pentru rezolvarea treptată a problemei.

Deputatul PSD, Camelia Gavrilă precizează că răspunsurile la aceste întrebări și dileme sunt complexe, dar există și unele soluții explorate de decidenți și prezentate în dezbateri și proiecte de abordare strategică:

  • Prezența în număr suficient a personalului care să asigure siguranța și securitatea elevilor în școli și să preîntâmpine posibile incidente și acte de violență;
  • Cursuri/stagii de formare continuă pentru personalul medical, precum și aprovizionarea cu materiale consumabile necesare cabinetelor de medicină școlară;
  • Asumarea unui parteneriat strategic pentru dotarea și amenajarea cabinetelor medicale școlare, a celor stomatologice studențești între instituțiile locale, autorități locale și unitățile școlare sau universități.
  • Monitorizarea elevilor și a instituțiilor educaționale, adoptarea unor strategii de intervenție pentru evitarea actelor de violență în spațiile educaționale.
  • Creșterea treptată a numărului de consilieri școlari, resursă umană de specialitate extrem de importantă prin care se asigură consilierea psihologică, armonizarea colectivelor de elevi, suportul psihologic necesar în cazuri individuale, consilierea în carieră.
  • Identificarea și rezolvarea constantă a problemelor ce vizează infrastructura școlară și universitară, calitatea și siguranța construcțiilor - școli și licee, grădinițe, universități, internate, inclusiv dotările necesare.

 

„Trebuie să ne preocupe constant calitatea ambientului școlar și universitar, siguranța și securitatea acestuia, existența personalului de specialitate, asigurarea acelei firești stări de bine a tinerilor în mediul școlar, trebuie să anticipăm atât nevoile, cât și posibilele riscuri educaționale, astfel încât să asigurăm în școli accesul la cunoaștere, formare, învățare eficientă, dar și pachete de servicii complete. Școala sau universitatea nu înseamnă doar locul unde tinerii acumulează cunoștințe, unde studiază întru-un anume spațiu, ci și locul în care se formează, se dezvoltă, aspiră, comunică, interferează în proiecte, judecă valoric, de fapt un spațiu real și simbolic în aceeași măsură, prin care trece povestea lor de viață, cunoaștere și devenire. În aceste condiții, alături de Guvern este importantă și contribuția autorităților locale, nu doar în calitate de simpli finanțatori, ci și ca reprezentanți implicați ai comunității, conștienți de rolul esențial pe care îl au și de efectele pe termen lung pe care le antrenează educația.”

Mai multe informații regăsiți pe site-ul www.cameliagavrila.ro.

 

sursa comunicat remis de către 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Deputatul Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD), vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a susţinut astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor o declaraţie politică în care a prezentat proiectele guvernării PSD.
 
"Unul din punctele principale ale programului de #guvernare a fost preţuirea la adevărata valoare atât a Sănătăţii, cât şi a Educaţiei româneşti. Măsurile gândite în acest sens au confirmat faptul că Partidul Social Democrat este un partid serios şi aproape de oameni.
Medicii şi asistentele medicale au primit cele mai mari majorări salariale din istorie, pe o grilă de salarizare plătită anticipat la nivelul anului 2022, în care un medic primar a ajuns să caştige 15.175 faţă de doar 4880 cât a încuviinţat guvernarea portocalie. Aceste măriri salariale au venit în paralel cu investiţii importante în infrastructură medicală, astfel încât, actul medical să crească în valoare.
Nici Educaţia românească nu a fost uitată. Astfel, s-au majorat salariile profesorilor în medie cu 57,6% şi s-au plătit integral sumele din hotărârile judecătoreşti restante sau scadente în anul 2019. Având în vedere numărul mare de solicitări privind locurile în grădiniţele de stat, s-au construit 90 de creşe noi şi grădiniţe şi s-au modernizat peste 115 unităţi de învăţământ.
În ceea ce priveşte statutul profesorului şi preţuirea lui pentru munca depusă, au fost majorate redevenţele de la plata cu ora pentru profesori şi s-a reintrodus pentru profesori cumularea sporurilor; s-au acordat 24 milioane de euro pentru 27 de proiecte în programul "Profesori motivaţi în şcoli defavorizate", beneficiari fiind un număr de 7000 profesori.
Nici tinerii care urmează un ciclu de învăţământ nu au fost uitați, acordându-se burse pentru tinerii care provin din grupurile vulnerabile cu risc de abandon universitar în valoare de 300 de lei pentru o perioada de 18 luni sau acordându-se burse din bani europeni pentru participanţii la programe de educaţie şi formare profesională, beneficiari fiind 80.000 de elevi din care 20% elevi din mediul rural.
Nu în ultimul rând, s-a sprijinit şi performanţa acordându-se granturi anuale de până la 4000 euro pentru tinerii absolventi de liceu cu rezultate deosebite, laureaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale", a menționat Vasile Cîtea.
 
 
sursa comunicat Birou Parlamentar Deputat Vasile Citea
"România se află în plină criză, o țară adusă aproape de colaps de către PSD și foștii sau actualii săi parteneri de coaliție. O criză politică pe care pesediștii veroși o folosesc pentru propriile interese și pentru a distrage atenția opiniei publice de la problemele mult mai grave, de care refuză să se ocupe de când au venit la putere.

Dacă trecem peste perdeaua de fum a crizei politice, observăm că executivul nu face nici o investiție, infrastructura rutieră nu beneficiază de nici un kilometru de autostradă, spitalele regionale de urgență, inclusiv cel de la Iaşi, au dispărut din toate planurile, îmbunătățirea infrastructurii educaționale a fost abandonată. Dar acest fenomen nu rămâne fără efecte. Astfel, din cauza drumurilor proaste și a sistemului de sănătate subfinanțat, românii continuă să moară cu zile. La Educație, același guvern incompetent nu face nimic şi compromite dezvoltarea viitoarelor generații.

La nivel economic, vorbim despre o nouă vulnerabilizare a României, care devine pe zi ce trece o țară importatoare, cu cea mai mare scădere a producției industriale din UE, cu o datorie externă ce produce efecte inflaționiste grave. Cu toate creșterile salariilor bugetarilor şi ale pensiilor celor vreo cinci milioane de beneficiari, an de an buzunarele românilor sunt tot mai goale. Vântul fiscal produs de taifuniștii PSD-ALDE produce efecte mai dure în bugetul românilor decât ciclonii tropicali ai planetei.

Pe lângă problemele economice, guvernanții vor să ascundă și problemele din Justiție, unde existența Secției Speciale a fost declarată de UE ca fiind „contravenientă legislației europene". Când vor acționa oare şi în direcția democrației şi a dezvoltării, aşa cum îşi doresc românii?

Acestea sunt subiecte de care nu se ocupă nimeni dintre cei obligați să o facă. Am devenit o țară a haosului, o țară care nu mai este guvernată de mult, în care fiecare face ce vrea și nimeni nu este responsabil de absolut nimic."


Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
Deputat PNL de Iași
 
 
sursa comunicat Cabinet Parlamentar Deputat Dumitru Oprea
Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Sănătăţii să explice cum vor fi îmbunătățite condițiile de tratament ale bolnavilor din spitalele de psihiatrie și centrele de recuperare a personaelor de handicap din România, care în prezent sunt adesea degradante şi dezumanizante.

„În timp ce în programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Politici în domeniul sănătății, sunt texte frumos scrise, prin care Guvernul susține ca prin actul medical pacientul să beneficieze de un tratament corect şi de calitate, în realitate, în unele spitale din România se întâmplă adevărate drame.

Nu cu mult timp în urmă, a avut loc o tragedie la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, din judeţul Buzău, unde un bolnav a omorât patru pacienţi şi a rănit alţi nouă. Mai mult, unele ONG-uri, dar și mass media au semnalat şi alte lucruri extrem de grave care se întâmplă în spatele porților unor Spitale și Centre de Recuperare pentru persoane cu handicap. Acolo, persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt închise în cuști sau sunt legate, iar în perimetrul spitalelor persistă un miros pestilențial de fecale", a declarat parlamentarul PNL.

În acest context, deputatul Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Sănătăţii să prezinte planul de măsuri astfel încât tragediile celor de la Săpoca să nu se mai repete în România, ţară europeană.
 
 
 
 
sursa comunicat Cabinet Parlamentar Deputat Dumitru Oprea
"După o serie de bâlbe și indecizii din partea guvernului Vioricăi Dăncilă, anul școlar a început pe data de 9 septembrie, cu un ministru interimar la Educație. Din nefericire, școala românească a fost, în anii de guvernare PSD-ALDE, mult subfinanțată. Domeniul a ajuns, după recenta rectificarea bugetară, la 2,9% din PIB, față de 6% cât prevede legea.

La finele lunii trecute, premierul Dăncilă declara că va anunța soluția-minune pentru școlile care nu au grup sanitar sau apă. Dar, şi de această dată, s-a dovedit a fi o altă minciună marca PSD. Vicepremierul Mihai Fifor, chiar înainte de începerea anului școlar, spunea că abia urmează să afle câte unități școlare nu au grup sanitar și câte nu au autorizație ISU. Este încă o dovadă că actualul executiv nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți starea deplorabilă în care se află mare parte din școlile din mediul rural, dar și din multe din orașe.

Planurile prezentate de guvernarea PSD sunt nerealiste și nu fac decât să deturneze atenția populației de la lucruri grave. Situația era destul de clară încă din momentul în care am transmis o interpelare ministrului Educației, atât în privința situației şcolilor la nivel național, cât și la nivelul județului Iași. Iar răspunsul dat de Minister conținea promisiuni fără acoperire și aruncarea responsabilității pe umerii autorităților locale.

Lipsite de apă curentă, cu toalete în curte, fără servicii de pază pentru elevi, școlile României au ajuns să reprezinte o problemă uriașă, chiar un pericol pentru sănătatea și integritatea elevilor. La nivel de infrastructură educațională este necesar ca lucrurile să se schimbe radical cât mai curând!

PNL crede în viitor, crede în viitorul copiilor noștri și va sprijini o Românie care să redescopere meritocrația și lucrul bine făcut. De aceea, Educația reprezintă o prioritate esențială a viitoarei guvernări liberale."

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
Deputat PNL de Iași
 
 
sursa comunicat Cabinet Parlamentar Deputat Dumitru Oprea

Fostul europarlamentar Cătălin Ivan şi-a anunţat ieri candidatura la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Ivan este preşedinte al unui partid nou înfiinţat intitulat Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN).

Aproape 80.000 de alegători români, adică aproximativ 20% din numărul românilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, s-au înregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, informează Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Camelia Gavrilă, propunerea premierului pentru portofoliul Ministerului Educaţiei, crede că în perioada următoare trebuie asigurată funcţionalitatea sistemului, pentru că „au fost nenumărate schimbări intempestive şi necalculate şi fără a discuta cu partenerii sociali”.

Arhiva Iasi TV Life

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30