Displaying items by tag: CALENDAR

Specatcol pentru toate gusturile cu ocazia Sarbatorilor Iasului. Pe 15 octombrie, pe scena din fata Palatului Culturii vor urca artisti in voga in momentul de fata dar si trupe si cantareti care au avut succes in urma cu 10  -20 de ani. Tot spectacolul va costa 500.000 de lei.

CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE PENTRU LUNA FEBRUARIE 2017

TERMENUL

OBLIGAȚIA

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

BAZA LEGALĂ

15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate - Formular 604

Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii

Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015
OPANAF 2731/2016

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

Depunerea declarațiilor:

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010

- 010 - Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - Formular 020

- 020 - Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formular 070

- 070 - Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

marți 7 februarie

 

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formular 092

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Legea 227/2015 art. 322

vineri 10 februarie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - Formular 020
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formular 070

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
OPANAF 3698/2015

vineri 10 februarie

Depunerea formularului "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087"

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d)
OPANAF nr.3698/2016

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin. (8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin.(8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)

Legea 227/2015 art.394 și art.398
HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)

Legea 227/2015 art.397
HG 1/2016 titlul VIII pct.85

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile

Legea 227/2015 art.375 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă -Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2)

miercuri 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

miercuri 15 februarie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație -Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

miercuri 15 februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

Legea 227/2015 art.383 alin.(3)
HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

miercuri 15 februarie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Legea 227/2015 art.424 alin.(5)
HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

luni 27 februarie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Se completează, pentru anul 2017, de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere

Legea 227/2015 art.48 alin.(7)
OUG nr.3/2017 pct.2 ÅŸi pct.3

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100
- lunar
- alte termene

- lunar - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- alte termene - Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucțiunile de completare din formular)

OPANAF 587/2016

luni 27 februarie

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent - Formularul 101

- Organizațiile nonprofit
- Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură
- Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017

227/2015 art.41 alin.(5) lit.a)
OPANAF 3386/2016
Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b)
OPANAF 3386/2016
Legea 227/2015 art.48 alin.(7)
OUG nr.3/2017 pct.3

luni 27 februarie

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plătitorii următoarelor venituri:
- din drepturi de proprietate intelectuală;
- din premii și jocuri de noroc;
- obținute de nerezidenți;
- din alte surse

Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Formular 112

- pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2)
OMFP 1045/2012

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formular 224

 

Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015

luni 27 februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016

luni 27 februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formular 301

 

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016

luni 27 februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent -Formularul 306

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.

OPANAF 2037/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) și g) din Legea nr.227/2015

OPANAF 793/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

OPANAF 795/2016

luni 27 februarie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formular 390 VIES

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015

Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016

luni 27 februarie

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097

- pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
- pentru ieșirea din sistem - până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
- persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
- persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Legea 227/2015 art. 324
OPANAF 1503/2016

luni 27 februarie

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. ÃŽncasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Plătitorii veniturilor care au obligația să rețină la sursă impozitul pe venitul nerezidenților

Legea 227/2015 art.231 alin.(1)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe

 

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanță în România

Legea 227/2015 art.237 alin.(2)
OMFP 460/2004

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent - Formularul 205

 

Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.
Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a. câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b. venituri din jocuri de noroc la distanță şi festivaluri de poker.

Legea 227/2015 art. 132 alin. (2)
OPANAF 3695/2016

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent - Formularul 400

 

Plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate

Legea 227/2015. art.231
OMEF 564/2007

marți 28 februarie

Depunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent - Formularul 402

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.

 

OPANAF 2727/2015

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - Formularul 403

Asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

OPANAF 2727/2015

marți 28 februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal -Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

 

Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)

Legea 227/2015 art. 395
HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți -Formularul 207

 

Plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

OPANAF 3695/2016

marți 28 februarie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394

 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3769/2015

Ce se face la Întâmpinarea Domnului? În cea de-a doua zi a celei de-a doua luni din an are loc un eveniment important pentru întreaga creștinătate. Acum este marcat simbolic momentul închinării Pruncului Sfânt în fața Lui Dumnezeu.

Praznicul Împărătesc al Întâmpinării Domnului este o sărbătoare veche, respectată cu sfințenie. Este important să știi ce se face la Întâmpinarea Domnului, dacă te numeri printre adevărații credincioși. Însă sărbătoarea și-a căpătat rangul cuvenit în Biserica Ortodoxă după multe încercări. Scrierile spun că la 528, un cutremur a răpus multe vieți în ținutul Antiohiei. După 13 ani, a izbucnit o epidemie de ciumă în Constantinopol, omorând mii de oameni zilnic. Fiindcă nenorocirile se țineau lanț, au început să se țină slujbe de izbăvire, cu precădere în timpul sărbătorii Întâmpinării Domnului. Tot răul s-a stins în urma rugilor, așa că Biserica a ridicat la rang înalt acest moment de peste an.

Tot acum se cinstește și icoana Maicii Domnului, numită „Îmblânzirea inimilor împietrite” sau „Profeţia lui Simeon”, în care Maica Domnului este înfățișată fără Iisus, cu şapte săbii străpungându-i pieptul.

Este binecuvântarea divină

Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Aducerea la Templu a Pruncului Iisus sau ca Ziua Lumânărilor, în special în ţările vestice, datorită obiceiului de a binecuvânta lumânările în această zi. Se știe că toți părinții care doresc să-și treacă pruncii în lumea bunilor creștini trebuie să respecte acest ritual. Pe vremuri, fiecare femeie care a dat naștere unui prunc era oblicată ca, la 40 de zile după aceea, să se înfățișeze la templu și să aducă drept jertfă pentru mulțumire o pereche de turturele. Dat fiind că Pruncul Iisus a venit pe lume la 25 decembrie, după exact 40 de zile, pe 2 februarie, a fost adus de către Maica Sa la Templu, pentru a fi înfățișat lui Dumnezeu.

Pruncul a fost răscumpărat, după obicei, prin jertfirea a două turturele, de către părinții Lui după trup, Iosif și Maria. Așa a rămas în cultul ortodox ceremonia prin care orice mamă creștină își duce copilul la biserică la 40 de zile după naștere. Preotul iese în pridvorul bisericii și, după binecuvântare, citește rugăciuni de purificare. Apoi, ia copilul în brațe, intră în biserică și îl închină la sfintele icoane. Dacă este băiat, este dus și în altar, spre deosebire de fetițe, care sunt închinate numai în fața ușilor împărătești. Ritualul se traduce prin aceea că, din clipa în care copilul este dus la biserică, este dăruit lui Dumnezeu, urmând să-și dedică viața credinței.

Ce se face la Întâmpinarea Domnului

În vreme ce credincioșii respectă Întâmpinarea Domnului, în popor se ține Streneia sau Ziua Ursului. Acum e cumpăna între anotimpul rece și cel cald și se fac predicții calendaristice. Strămoșii puneau schimbarea vremii pe seama felului în care se comportă ursul, zis și Ăl Mare ori Martin. Pentru că erau convinși că în această zi pot căpăta ei înșiși puterea ursului, oamenii se ungeau cu grăsime de urs pe 2 februarie și practicau acest ritual în special asupra copiilor.

Cei ce sufereau de sperieturi erau afumați cu fire din blana de urs. Pentru a prezice cum va fi vremea, trebuia urmărit bârlogul ursului. Dacă afară e soare, ursul iese și, văzându-și umbra se sperie și intră la loc. Asta înseamnă că iarna se prelungește. Dacă e înnorat, ursul nu-și vede umbra și, astfel, rămâne afară, vestind apropierea primăverii. Dacă e vreme frumoasă în ziua de Stretenie, tot așa va fi până la Sfântul Gheorghe.

 

Sursa: libertateapentrufemei.ro

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au stabilit, miercuri, calendarul pentru dezbaterile bugetului de stat pentru anul 2017.

Proiectul de lege va fi adoptat de Parlament săptămâna viitoare.

Senatorii şi deputaţii pot depune amendamente la proiectul de lege până vineri dimineaţă, la ora 9, conform calendarului afişat pe pagina Senatului României. Apoi, până la ora 10, va fi făcută centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii, pe ordonatori principali de credite.

De la ora 11, încep lucrările în comisiile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci. Apoi, urmează dezbaterea generală în Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Sâmbătă, de la ora 10, la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci vor avea loc dezbateri cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor. Dezbaterile continuă până duminică, la ora 20.

Luni, de la ora 11, Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor stabili timpii de dezbatere în plen a Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Şedinţa de plen comun este programată la ora 13 şi vor fi dezbateri generale, dar şi dezbateri pe anexele proiectului de lege.

Marţi, la ora 10, plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului ar urma să dea votul final pe proiectul de lege, care va fi apoi trimis preşedintelui pentru promulgare.

 

 

Sursa: mediafax.ro

Fiecare zi de naştere este guvernată de astre puternice, care ne conturează personalitatea. Iată ce spune zodiacul despre tine, dacă te-ai născut pe data de 5. Datorită lui îți vei cunoaște mai bine calităţile şi defectele, trăsăturile puternice şi pe cele slabe.

Persoanele născute pe data de 5 a lunii sunt firi libere, chiar libertine, aflate mereu în căutarea noutăţilor.

Multe dintre aceste persoane sunt foarte inteligente, dar nu îşi folosesc darurile native în scopuri benefice.

Îşi risipesc energia şi îşi folosesc mintea pentru şiretlicuri şi jocuri uşoare din care să câştige mulţi bani.

Sunt fericite numai când sunt libere, ca atare se căsătoresc târziu şi caută parteneri care să nu le îngrădească deloc libertatea de mişcare.

Le place să se mute dintr-un oraş în altul după cum apar oportunităţile profesionale, îşi schimbă des serviciul sau mai fac nişte cursuri să lucreze şi în alte domenii.

 Se joacă lejer cu banii

Cei născuţi în data de 5 sunt impulsivi şi vorbesc adesea fără să se gândească bine la ce spun. Îi ia gura pe dinainte şi regretă prea târziu gafele pe care le comit.

Se descurcă în orice situaţie tensionată şi mai ales în condiţiile în care profitul sau averea lor sunt în pericol.

Au o abilitate ieşită din comun să înmulţească banii pornind de la investiţiile altora, de aceea mulţi dintre ei sunt fascinaţi de cazinouri şi de jocul la bursă.

Sunt inventivi şi curioşi. Nici o schimbare în atitudinea prietenilor nu le scapă şi nici nu au linişte până nu află ce se întâmplă cu ei.

Le place să descopere cauzele fiecărui gest sau fiecărei declaraţii. Inclusiv în relaţiile de dragoste, caută să afle care sunt intenţiile ascunse ale partenerilor dacă primesc un cadou surpriză.

 Cei născuți pe data de 5 sunt gata oricând de drum

Planeta Mercur are o influenţă puternică asupra lor şi le transmite vibraţii disociate, lipsite de armonie, nervoase. De aceea, aceste persoane sunt tot timpul în mişcare, neliniştite să găsească ceva nou de făcut.

Plictiseala este o stare de spirit foarte rară pentru ele şi nici nu le place să piardă prea multe ore din zi dormind.

Cu toate acestea, emană tot timpul energie şi dau impresia că sunt gata oricând să pornească pe un drum nou.

 Care sunt elementele lor norocoase

Planeta zilei de 5: Mercur.

Culoarea preferată: verde.

Cristalele norocoase: smaralde, acvamarine, jadul verde.

Zilele favorabile ale săptămânii: miercuri, vineri, sâmbătă.

Cifre cu semnificaţii deosebite: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59.

 

 

Sursa: libertateapentrufemei.ro

Cei aproape cinci milioane de salariaţi români vor avea anul viitor mai multe zile libere decât în 2016, întrucât 11 dintre cele 14 zile de concediu stabilite prin lege ca urmare a sărbătorilor legale vor fi în timpul săptămânii. Astfel, anul viitor angajaţii vor beneficia de cinci weekenduri prelungite, ca urmare a faptului că sunt liberi în zile de sărbătoare legală care cad luni şi marţi, şi anume: a doua zi de Anul Nou, a doua zi de Paşti, Ziua Internaţională a Muncii, a doua zi de Rusalii şi Crăciunul.

Mai mult, în decursul acestui an au fost adoptate prin lege încă două zile libere, 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) şi 1 iunie (Ziua Copilului).

Astfel, angajaţii au parte de 14 zile libere legale din 2017, potrivit Codului Muncii: 1 şi 2 ianuarie, 24 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 1 iunie, prima şi a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie-Sfântul Andrei, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun. Dintre acestea, 2 zile cad mereu duminica (Paştele şi Rusaliile).

Cu cele 14 zile libere pe care le vor avea anul viitor, românii se clasifică în topul celor mai ”răsfăţaţi” salariaţi din Europa. Spre exemplu, o altă ţară generoasă în ceea ce priveşte zilele libere legale oferite angajaţilor este Finlanda cu 15 zile sau Spania cu 14 zile.

Aceştia sunt urmaţi de angajaţii germani care au la dispoziţie 9 zile libere cu ocazia sărbătorilor legale, însă acestea variază, iar în unele oraşe angajaţii pot beneficia şi de 13 zile libere. În Ungaria, Marea Britanie şi Olanda, angajaţii au 8 zile libere, arată un studiu realizat de compania de consultanţă în resurse umane Mercer, parte a grupului Marsh & McLennan Companies.

Studiul mai arată că Austria are 12 sărbători legale, în timp ce Suedia, Italia şi Danemarca pun la dispoziţia angajaţilor câte 11 zile libere. În Belgia, Luxemburg, Norvegia şi Portugalia angajaţii au doar câte 10 zile libere legale.

În cazul în care specificul activităţii unei companii împiedică însă angajatorul să ofere zile libere salariaţilor în perioada sărbătorilor stabilite prin lege, acesta trebuie să le acorde angajaţilor o perioadă de timp liber corespunzătoare în următoarele 30 de zile sau un spor de salariu de minim 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, potrivit prevederilor din Codul Muncii.

Ce zile libere pentru sărbătorile legale vor avea angajaţii români în 2017:

 

1 şi 2 ianuarie – Anul Nou, duminică şi luni

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, marţi

16 şi 17 aprilie -  Paştele Catolic şi Paştele Ortodox, duminică şi luni

1 mai – Ziua Internaţională a Muncii, luni

1 iunie – Ziua Copilului, joi

4 şi 5 iunie, Rusaliile, duminică şi luni

15 august – Adormirea Maicii Domnului, marţi

30 noiembrie – Sfântul Andrei, joi

1 decembrie – Ziua Internaţională a României, vineri

25 şi 26 decembrie, Crăciunul, luni şi marţi

 

Sursa: zf.ro

5000 de calendare creştin-ortodoxe cu sigla PSD au fost distribuite de filiala din Argeş a social-democraţilor în Piteşti, Topoloveni şi Mioveni, care le consideră "un produs de calitate şi de bun gust".

În plină campanie electorală, mii de argeşeni au primit de la reprezentanţii Partidului Social Democrat (PSD) calendare ceştin - ortodoxe. Sub imaginea în care apare Fecioara Maria cu pruncul în braţe apare, într-un chenar, şi sigla PSD. Pe lângă faptul că argeşenii care au primit darurile electorale pot afla când sunt sărbătorile religioase în anul 2017, calendarul are şi scop de felicitare. "PSD Argeş vă urează un AN NOU fericit!", e mesajul social democraţilor pentru argeşeni.

Ion Georgescu, şeful staffului de campanie în Argeş susţine că nu ştie ca reprezentanţii BOR să fi fost întrebaţi despre calendarele ortodoxe cu sigla PSD..

"Nu ştiu dacă există acordul bisericii. Cele 5000 de exemplare au fost distribuite în Piteşti, Topoloveni şi Mioveni, acolo unde e populaţie mai multă. La oraşe nu prea merge toată lumea la biserică. La ţară, de regulă, femeile iau calendare de la preot. E primul an când împărţim şi calendare, alături de programul de campanie şi o broşură de prezentare a candidaţilor. Din ce am înţeles eu, biserica le dă prea târziu, iar preţurile acestora variază între 10 şi 20 de lei. În unele zone, calendarele sunt prea puţine în comparaţie cu populaţia, iar în unele mai multe. Astfel, s-au gândit colegii mei, fiind şi în preajma sărbătorilor, că oricine are nevoie de un calendar. Noi am distribuit doar în Argeş. Nu ştiu dacă au fost tipărite şi pentru alte judeţe. Am văzut că şi alte partide au împărţit calendare. În calendare sunt trecute sărbătorile legale. E un produs de calitate şi de bun gust. Nu se face campanie. Nu scrie nicăieri : votaţi! Are sigla PSD, dar nu scrie votaţi", a declarat corespondentului MEDIAFAX Ion Georgescu.

Iniţiativa electorală a pesediştilor din Argeş este calificată însă de Patriarhie drept „o modalitate de campanie electorală care foloseşte abuziv o icoană”.

„Nu are în niciun caz consimţământul bisericii. Biserica nu are nicio legatură cu acest caz. Vă daţi seama că orice icoană poate fi luată de pe internet şi fotocopiată. Din păcate, observ că se apelează la astfel de mijloace de convingere, se încearcă sensibilizarea oamenilor credincioşi prin astfel de materiale electorale. Patriarhia Română nu agreează şi nici nu poate fi vorba despre vreun agrement între ea şi PSD. Deci e o formulă a celor de la PSD în care se foloseşte în mod nepotrivit, calific eu, un însemn religios. Eu nu am aflat, aflu acum, de la dumneavoastră. Patriarhia Română nu susţine în niciun fel astfel de practici”, a declarat Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei.

 

Sursa: mediafax.ro

 

TERMENUL

OBLIGAȚIA

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

BAZA LEGALĂ

15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

 

Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604

Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri.

Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

Depunerea declarațiilor:

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010

- 010 - Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru

persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020

- 020 - Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară

activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070

- 070 - Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

Luni 7 noiembrie

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Legea 227/2015 art. 322
OPANAF 1165/2009

Joi 10 noiembrie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070

 

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)
OPANAF 3698/2015

 

 

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... (Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin. (8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ... (Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat

Legea 227/2015 art.354 alin.(8)
HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice)

Legea 227/2015 art.394 și art.398
HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)

Legea 227/2015 art.397
HG 1/2016 titlul VIII pct.85

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile

Legea 227/2015 art.375 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă (Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă (Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă (Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă (Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile

Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)
HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2)

Marţi 15 noiembrie

 

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

Marţi 15 noiembrie

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare

Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b)
HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10)

Marţi 15 noiembrie

 

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă (Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat

Legea 227/2015 art.383 alin.(3)
HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

Marţi 15 noiembrie

 

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă (Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării

Legea 227/2015 art.424 alin.(5)
HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

Vineri 25 noiembrie

 

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301

Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016

Vineri 25 noiembrie

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plătitorii următoarelor venituri:
- din drepturi de proprietate intelectuală;
- din premii și jocuri de noroc;
- obținute de nerezidenți;
- din alte surse

Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)

Vineri 25 noiembrie

Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (a doua rată)

Contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv

Legea 227/2015 art.85 alin. (8)

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100
- lunar

- alte termene

- Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
- Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

OPANAF 1950/2012

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate Formular 112

- pentru luna precedentă

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

 

 

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2)
OMFP 1045/2012

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

 

Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual - după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

 

Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) și g) din Legea nr.227/2015

OPANAF 793/2016

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

 

 

 

OPANAF 795/2016

Vineri 25 noiembrie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă Formular 390 VIES

 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016

Vineri 25 noiembrie

Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

OPANAF 3884/2013

Miercuri 30 noiembrie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 2328/2016

 

 

Calendarul ortodox îl pomenește, pe 27 iulie, pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Este cel mai de seamă „doctor fără de arginți” din panteonul sfinților ortodocși, făcător de minuni și apărător de rele.

Cărțile sfinte spun despre Sfântul Pantelimon că s-ar fi născut într-o familie cu stare, din cetatea Nicodimiei. Și ar fi trăit pe vremea domniei împăratului Dioclețian. Tatăl său era păgân, în timp ce mama creștină i-a transmis credința în Dumnezeu. După moartea mamei, a intrat ucenic la unul dintre cei mai mari medici ai vremurilor, Eufrosin. De la el a deprins taina tămăduirii bolilor.

Calendarul Ortodox 2016. Dumnezeu i-a dat lui Pantelimon harul vindecării

Ani mai târziu, tânărul ucenic s-a apropiat de cuvântul Evangheliei. Și a primit învățătura creștină de la părintele Ermolae, cel care i-a și dăruit numele Pantelimon. În acel moment, Dumnezeu l-a înzestrat cu har de vindecător. Și-a căpătat renume, reușind să tămăduiască boli dintre cele mai grave, peste tot pe unde i-au călcat pașii. Asemenea Sfinților Cosma și Damian, Pantelimon a scăpat oamenii de suferință. A înfăptuit minuni, fără a cere nimic în schimb. Cu darul dumnezeiesc primit, a reușit să-și convertească până și tatăl păgân la creștinism. Când și tatăl lui a trecut în neființă, Pantelimon a împărțit toată averea familiei săracilor.

Răspândindu-se vestea miracolelor pe care le face Pantelimon, în numele credinței, a fost întemnițat și supus unor chinuri îngrozitoare. Dar, de fiecare dată, se vindeca. Pentru că nu a acceptat nicicum să renunțe la crezul lui, în ciuda torturilor, în anul 303, s-a poruncit să fie decapitat și aruncat la fiare. Până și călăii s-au înmuiat în fața credinței. Totuși, până la urmă, au executat ordinul împărătesc. Când i s-a tăiat capul, în loc de sânge, a curs lapte și, în același moment, a rodit bogat măslinul de care a fost legat trupul său spre a arde.

Minuni face și azi

Calendarul Ortodox 2016. Dat fiind că trupul lui Pantelimon nu a fost atins de foc, credincioșii prezenți l-au scos din cenușă și l-au îngropat creștinește. Încă din acele clipe, rămășițele sale pământești au fost păstrate cu sfințenie, drept odoare de preț. Pentru că a continuat să facă minuni și după moarte, moaștele Sfântului Pantelimon au fost împrăștiate în întreaga lume creștină, pentru a aduce alinarea suferinzilor și a ocroti credincioșii. Nenumărate sunt bisericile, azilurile, sanatoriile și spitalele care îi poartă numele. La noi în țară, părticele din moaștele sfinte se află la Catedrala Episcopală din Galați, la Catedrala Mitropolitană din Iași, iar în București, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”, la Biserica Sfântul Stelian Lucaci, la Biserica Sfântul Dumitru din spatele Muzeului de Istorie a României, la Mânăstirea Plumbuita, la Biserica Sfântului Antonie cel Mare, la Biserica Stavropoleos, la Biserica Sfântul Alexie și, nu în ultimul rând, la Biserica Sfântul Pantelimon.

Sursa: libertateapentrufemei.ro

Maria Magdalena este pomenită, an de an, la 22 iulie, atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei romano-catolici. A fost primul sol trimis de Dumnezeu Tatăl să vestească învierea Mântuitorului, și I-a fost în preajmă mereu lui Iisus Hristos, alături de Sfânta Fecioară Maria, motiv pentru care i s-a și spus Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena.

Calendarul ortodox, dar și cel romano-catolic o pomenesc pe Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii. Potrivit Evangheliei după Filip, ea ar fi fost discipolul favorit al lui Iisus Hristos. Și era numită adesea și „apostol al apostolilor”. Împreună cu Salommea, Ioana, Marta, Maria, Maria lui Cleopa şi Suzana L-au slujit pe Mânuitor și pe ucenicii Săi. Au fost martore la suferinţele lui Isus, la îngroparea şi la Învierea Lui. De aceea, Sfinţii Părinţi le-au aşezat în rândul apostolilor, întocmai cu ei, numindu-le Mironosițe.

În limbaj comun, termenul de mironosiță se referă la femeia ipocrită. Dar cele cărora li adresează sărbătoarea au fost astfel denumite, căci erau purtătoare de mir. În sens bisericesc, mironosițe sunt toate femeile, soții și mame deopotrivă, gospodine. Sunt cele care își îndreaptă pașii către biserică cu credință și curaj în suflet.

Maria Magdalena veghează asupra femeii

Maria Magdalena a început să fie venerată abia din secolul al XII-lea. În anul 1896, în Egipt, au fost descoperite documente străvechi, în limba coptă, printre care și așa-numita Evanghelie după Maria Magdalena. Numele Magdalena provine de la localitatea natală a acesteia, satul Magdala. În ciuda renumelui prost căpătat, acela de prostituată, Maria Magdalena L-a urmat pe Mântuitor și și-a înstrăinat toate bunurile, după ce El a vindecat-o de boala grea de care suferea, scoțând din ea diavolii care o posedau. Se spune chiar că ar fi fost prima femeie tămăduită miraculos de către Mântuitor. Mâna stânga a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena se află și azi la Mânăstirea atonită din Simonos Petra, alte sfinte moaște sălășluind în altarul Basilicei „Sfânta Maria Magdalena“ din Vezelay, Franța, dedicată ei.

Sursa: libertateapentrufemei.ro

Page 1 of 4

Arhiva Iasi TV Life

« March 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31