Displaying items by tag: formare

 

 

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 82

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 47

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 46

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 75

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, subliniază importanța și valoarea școlii românești,  responsabilitatea societății față de educația copiilor și a tinerilor, dar și rolul esențial al profesorilor, cei care susțin un demers educațional polivalent, plin de dăruire, vocație și competență, demers ce merită a fi onorat și răsplătit social, pe măsura dificultății și a complexității.

Deputatul PSD, Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a prezentat în Plenul Cemerei Deputaților importanța zilei de 9 mai , care are pentru poporul român o triplă semnificaţie de vibrație națională și europeană: pe lângă Ziua Independenţei proclamată în 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial în 1945, dar şi Ziua Europei.

            Deputatul PSD, Camelia Gavrilă,dorește să evidențieze această zi complexă pentru România, dar și pentru Europa,ca fiind  ziua în care s-au deschis perspectivele unei alianțe politice, economice și culturale de largă respirație, pentru ca cetățenii să trăiască în pace și siguranță, respectând supremația dreptății, a legității, a suveranității naționale.

            „Putem afirma faptul că Uniunea Europeană a reușit să treacă treptat peste barierele economice, sociale, naționale sau internaționale, peste prejudecăți și opinii critice, eurosceptice, mai ales prin perseverență, demersuri raționale, înțelepciune și diplomație, prin programele concepute și implementate, prin analiza și integrarea de modele și bune practici în diferite domenii, prin strategiile educaționale coerente, creative și deseori vizionare.”

            Deputatul ieșean, Camelia Gavrilă, prin intermediul declarației politice a prezentat câteva dintre programele concepute și implementate de Uniunea Europeană:

            - Strategia Europa 2020 - pune accent pe maximizarea impactului cercetării și inovării în UE;

            -Planul de acțiune pentru educația digitală - este inclus în Declarația de la Roma din martie 2017, prin care statele membre au reiterat și subliniat angajamentul de a oferi tinerilor „cea mai bună educație și formare”;

            - Competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții - cuprinse în „Cartea albă privind viitorul Europei”, Comisia subliniază că „este probabil ca majoritatea copiilor care încep școala primară astăzi să ajungă să aibă noi tipuri de locuri de muncă, inexistente deocamdată” și că pentru abordarea corectă a acestei situații „vor fi necesare investiții masive în competențe și o regândire majoră a sistemelor de educație și de învățare pe tot parcursul vieții”;

            - Programul ERASMUS - dedicat tinerilor, studenților, dar și adulților vizează mobilitatea educațională, cunoașterea și explorarea unor medii educaționale și de formare diferite, modelează competențe, permite schimburi de bune practici, descoperă zone de cunoaștere, de convergență utile pentru studiul teoretic sau practic, pentru înțelegerea unor domenii de cunoaștere și cercetare, dar și în perspectivă culturală, de comunicare și implicare socială a tinerilor, de sensibilizare multiculturală a acestora;

- Consolidarea capacităților de formare profesională, de pregătire academică în învățământul superior, de cercetare și inovare prin cooperarea instituțiilor din țările partenere ­- este un demers major în spațiul educațional universitar dinUniunea Europeană, susținut  prin finanțarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi, pentru a reduce distanța dintre mediul academic și cel antreprenorial.

 

“ Dezideratul unei sistem educațional unitar, care să împărtășească aceleași valori europene este încă departe de România, dacă amintim doar câteva elemente critice din Monitorul educației și formării 2017, realizat de Comisia Europeană: probleme în combaterea inegalităților și promovarea incluziunii, cheltuieli modeste pentru educație, mecanismele de direcționare a fondurilor către școlile dezavantajate sunt insuficiente, procent mare al elevilor cu o performanță scăzută în ceea ce privește competențele de bază în cadrul evaluărilor internaționale de tip PISA. La acestea se adaugă dimensiunea practică și aplicativă insuficientă pe parcursul formării profesionale, relevanța curriculei academice în raport cu cerințele de pe piața muncii, dar și dificultatea atragerii cadrelor didactice de înaltă calitate în școlile dezavantajate, salariile acestora, care, deși în creștere, încă sunt nemotivante.”- subliniază deputatul PSD, în Plenul Camerei Deputaților.

           Deputatul Camelia Gavrilă atrage atenția căactuala guvernare și Partidul Social Democrat au realizat importante demersuri în educația românească, urmărind treptat și atingerea obiectivelor strategice europene: creșterea salariilor profesorilor, ca factor suplimentar pentru a-i motiva să rămână în domeniu și să performeze, progrese importante în susținerea învățământului dual, creșterea fondului de burse pentru studenți, asigurarea transportului feroviar gratuit sau adoptarea unor programe de formare profesională, precum internship-ul, programe sociale de susținere a tinerilor și pentru evitarea abandonului școlar, revizuiri de curriculum, inițierea și promovarea proiectelor educaționale și europene, investiții în infrastructura educației, în ambele domenii universitar și preuniversitar.               

            În concluzie, trebuie să ne raportăm la valorile și obiectivele europene, fără a neglija valorile românești, care ne individualizează și ne integrează într-o matrice identitară definitorie pentru națiunea noastră, după cum trebuie să valorificăm și modelul Uniunii Europene, un reper de progres social și economic, de comunicare, un generos spațiu multicultural deschis, echitabil, deplin favorabil pentru evoluția țărilor membre.

 

 

Mai multe informații regăsiți pe site-ulwww.cameliagavrila.com.

Un profesor de la Universitatea din Bucureşti şi un doctorand scot fosile din plante din subteranele Văii Jiului, acestea fiind cele care au stat la baza formării huilei, resursă care în ultimii 200 de ani a format industria din zonă şi a pus bazele economiei româneşti.

1000 de eşantioane de fosile au fost scoase până acum din subteranele Văii Jiului, dar şi din haldele de steril ale minelor de huilă, iar doctorandul Roxana Pirnea, paleontolog susţine că vrea să ajungă cu colecţia care va sta şi la baza creării unui muzeu la 3000 de exemplare.

„Am extras 1000 de eşantioane de fosile de plante, şi vreau ca la final să ajungem la 3000 de eşantioane. Sunt foarte multe specii”, a spus, marţi, pentru MEDIAFAX, Roxana Pirnea, paleontolog.

Profesorul universitar de la Bucureşti susţine că aceste plante fosile reprezintă simbolul întregii Văi a Jiului.

”Lucrez în Valea Jiului de câţiva ani, în subteranul minelor din Vale şi pe haldele de steril ale acestora. Diversitatea speciilor pe care am găsit-o este foarte ridicată şi de asemenea gradul lor de conservare este excepţional. De aceea am alcătuit la Universitatea Petroşani o colecţie de fosile de plante care constituie şi obiectul colaborării Universităţii Bucureşti cu Universitatea Petroşani”, a declarat pentru MEDIAFAX, Mihai Popa, conferenţiar la Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti.

Specialiştii consideră plantele fosile din Valea Jiului, unele cu varste de depăşesc 23 de milioane de ani, un simbol al zonei.

”Sunt plantele care au stat la baza formării stratelor de cărbuni, cărbuni care au reprezentat baza economiei Văii Jiului pentru peste 200 de ani. Au vârste între 23 şi 34 de milioane de ani, sunt plante relativ tinere din punct de vedere geologic, şi sunt atât plante cu spori – cum sunt ferigile- cât şi gimnosperme şi angiosperme. Aceste plante au o valoare ştiinţifică ridicată. Noi le studiem din punct de vedere ştiinţific, le determinăm, înţelegem mediul în care s-au dezvoltat, dar au şi o mare valoare educaţională pentru că ele arată în realitate baza economică a întregii Văi a Jiului”, a completat profesorul Mihai Popa.

Plantele care au trăit în perioada cuprinsă între acum 23 şi acum 34 de milioane de ani sunt cele care au condus la apariţia cărbunelui în bazinul Văii Jiului. Geologii susţin că atunci când este arsă huila, în fapt se eliberează energia solară stocată în scoarţa terestră.

”Atunci când ardem un kilogram de huilă pentru a produce curent electric, noi în realitate eliberăm o energie solară stocată în scoarţa terestră între 23 şi 34 de milioane de ani. Acest lucru nu s-ar fi putut face fără plantele care au trăit în trecutul geologic şi care au generat în acest fel cărbunii din Valea Jiului”, explică profesorul universitar.

Cum numărul fosilelor identificate este mare, cercetătorii susţin că este important ca acestea să facă obiectul unei expoziţii.

”Credem că importanţa educaţională şi ştiinţifică a colecţiei pe care am ralizat-o în aceşti ani merită o expoziţie permanentă atât în cadrul Universităţii din Petroşani, şi de ce nu, în colaborare cu municipalitatea. Aceste plante sunt chiar simbolul oraşului, stau la baza dezvoltării Văii Jiului”, a mai precizat Mihai Popa, profesor în cadrul Universităţii Bucureşti.

Reprezentanţii Universităţii Petroşani susţin şi ei că descoperirile au o mare valoare ştiinţifică.

”Avem în derulare un parteneriat pe care vrem să-l continuăm. Pe baza cercetărilor pe care ei le derulează de câţiva ani în Valea Jiului, vrem ca împreună să creăm o imagine a acestei zone bazată pe nişte fosile care se regăsesc în straturile geologice. Vrem ca aşa să păstrăm în istorie istorie fosilele, mineritul şi Universitatea din Petroşani. Sperăm ca prin acest parteneriat să schimbăm imaginea Universităţii noastre şi aşa cum de Haţeg se vorbeşte mereu de geoparc, de Petroşani să se vorbească de un muzeu al fosilelor care au generat cărbunele”, a declarat Eduard Edelhauser, prorectorul Universităţii Petroşani.

Prima expoziţie a plantelor descoperite în adâncurile scoarţei terestre ar putea avea loc anul viitor.

”Sunt eşantioane prelevate care însă trebuie prelucrate. Cele mai reprezentative vor fi alese şi vom crea un mic muzeu poate pe holurile Universităţii, poate într-o sală mai mică”, a mai spus prorectorul Universităţii din Petroşani care recunoaşte că eşantioanele din laboratoarele de geologie ale Universităţii nu prea au legătură cu Valea Jiului.

Cum mineritul din Valea Jiului este în prag de închidere, cercetătorii trebuie să se grăbească pentru a putea extrage fosilele din abatajele unităţilor miniere sau de pe galeriile direcţionale şi cele transversale ale minelor de cărbuni din Valea Jiului. De la mina Petrila, unitate la care activitatea extractivă s-a încheiat în toamna anului trecut, paleontologul Roxana Pirnea a scos, printre altele, o frunză de ulm în vârstă de 28 milioane de ani. Deşi fosile de plante de acum 34 milioane de ani au fost descoperite pe tot arealul Văii Jiului, cel mai bun loc s-a dovedit perimetrul minier al exploatării de la Paroşeni.

 

Sursa: mediafax.ro

Data: 9 noiembrie 2016, orele 18.00 – 21.00

Locația: Librăria Cărturești, Iulius Mall

Atelierul„Formareadependențelor la copii și tinerieste primul atelier din Iaşi desfășurat în cadrul programului național Școala Familiei.

 • Oare copilul meu e fericit? Deși îi ofer tot ce n-am avut eu, de la jucării până la excursii, poate că ceva lipsește.
 • Oare i-am oferit atâta dragoste cât a avut el nevoie?
 • Este suficient timpul pe care îl petrec cu el?
 • Oare educația pe care i-o ofer, îl va face om de caracter în viață?
 • Tableta și televizorul la care se uită atât de des, îi sunt oare de folos?
 • Dar mâncarea pe care i-o ofer, este sănătoasă?

​Cunoscând aceste întrebări„Școala Familiei” vine în întâmpinarea părinților preocupați de educația și dezvoltarea psiho-emoțională a propriilor copii și oferă prin modulele sale informații și recomandări la problemele din educație. Informațiile sunt bazate pe studii științifice din domenii conexe: neuropsihologie, sociologie, pedagogie, bioetică, comunicare. Modul de lucru cu părinții este unul interactiv, bazat pe dialog și simulări de grup, astfel încât toți participanții au posibilitatea să vorbească.

Creierul este un organ în permanentă schimbare. Deși arhitectura creierului suferă modificări de-a lungul vieții, anii copilăriei și ai adolescenței reprezintă perioada în care creierul este cel mai sensibil la experiențe. Această perioadă de început a vieții este și una de mare vulnerabilitate la efectele negative ale mediului în care trăim. Experiențele copilăriei, sau chiar cele din perioadele pre- și post-natale, pot altera arhitectura cerebrală în maniere ce predispun la o creștere a vulnerabilității față de adicții a copiilor.

Ce vei afla:

 • Cum să identifici o dependență la copilul tău;
 • Ce se ascunde în ea;
 • Cum este afectat organismul;
 • Cum poate fi eliminată;
 • Ce are de făcut familia.

De ce să participi:

 • Îți vei putea educa mai bine copilul cu ajutorul informațiilor din neuroștiințe, psihologie și sociologie;
 • Te vei împrieteni cu alți părinți și vei putea vorbi despre aceleași subiecte care vă preocupă;
 • Întâlnirile noastre pun accent pe interacțiune și implicare personală, astfel încât vei ține minte informațiile primite.

Sesiunile atelierului:

Atelierul este împărțit în două sesiuni. Prima sesiune va acoperi informațiile de natură teoretică, iar cea de-a doua va cuprinde o sesiune practică de lucru.

Preț promoțional: 50 lei/persoană.

Ofertă specială: Vino însoțit de o persoană și plătiți împreună 75 de lei!

Număr maxim de participanți: 15 persoane

Înscrieri la:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Telefon: 0751 040 556

Dată limită înscrieri: 9 noiembrie 2016

Consiliul National al Rectorilor solicita eliminarea posibilitatii ca furnizorii de formare, care nu se supun niciunei proceduri de asigurare a calitatii, sa ofere diplome de nivel universitar fara nici o acoperire in competentele absolventilor. Rectorii din tara considera ca este de netolerat ca o calificare de nivel universitar 6 - licenta - sa poata fi obtinuta in decurs de cateva zile sau saptamani, dupa plata unor sume, de multe ori derizorii.  

Există remedii naturale care pot preveni formarea cheagurilor de sânge și chiar un atac vascular cerebral. În primul rând, ar trebui să faci o schimbare radicală a regimului alimentar.

Dacă ești ca majoritatea românilor, probabil că mănânci foarte multe grăsimi și foarte sărat ceea ce, pe un fond genetic care predispune la AVC, poate provoca formarea cheagurilor de sânge. Ar trebui să eviți prăjelile, margarina, uleiurile hidrogenate și majoritatea grăsimilor animale, produsele de tip fast-food.

Plante care previn formarea cheagurilor de sânge

Dar există și surse bune de grăsimi: unt (consumat cu foarte multă moderație), uleiul de nucă de cocos și toate uleiurile presate la rece (nu mai mult de două lingurițe pe zi). Acestea din urmă sunt chiar benefice sănătății cardiovasculare. Plantele care asigură o bună circulație a sângelui, o inimă sănătoasă și previn formarea cheagurilor de sânge sunt vâscul, păducelul, castanul sălbatic, ghimbirul, ginkgo biloba. Remediile care conțin extracte din aceste plante sunt cele mai bune pentru tine.

Alimente și suplimente alimentare de folos

Consumă multe fructe și legume. Dacă este nevoie, ia un supliment de vitamine. Ai nevoie mai ales de vitaminele din complexul B, A, E, D, K, betacaroten, minerale și amino acizi, cum ar fi metionina sau cisteina. Acestea ajută la oxigenarea celulelor și asigură sănătatea mușchilor și a sângelui. Deficiența de vitamina C poate duce la degradarea vaselor de sânge cauzând un atac cerebral vascular. CoenzimaQ10 este și ea foarte importantă pentru inimă. Studiile au arătat că administrarea ei îmbunătățește funcționarea inimii. Un alt element esențial care tinde să lipsească din corp pe măsură ce îmbătrânim este siliciul organic. Acesta întărește vasele de sânge și, alături de vitamina C, previne plesnirea vaselor de sânge și formarea cheagurilor.

Avertisment!

Dacă ai avut de curând un atac vascular cerebral sau suferi de hipertensiune, ar trebui să urmezi indicațiile medicului curant. Orice supliment alimentar sau remediu natural se va lua cu acordul acestuia.

Sursa: libertateapentrufemei.ro

În vara anului 2004, un crater gigantic a fost observat în zona cunoscută sub numele de "capătul lumii", iar la 12 ani de la descoperire, oamenii de ştiinţă pot spune cu certitudine care a fost cauza care a dus la formarea acestei structuri, scrie Descoperă.

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că președintele moldovean Nicolae Timofti se află într-o situație "extrem" de dificilă în încercarea de a forma un Guvern acceptabil pentru Republica Moldova, precizând că acesta are posibilitatea să joace pe cartea europeană și să desemneze un premier "curat" și acceptat ca partener european.

O echipă de neurologi din cadrul Universităţii din Cambridge, condusă de dr. Jon Simons, a identificat o corelaţie între halucinaţiile bolnavilor de schizofrenie şi mărimea lobului frontal al creierului uman.

Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns joi la sediul Mișcării Populare (MP) pentru discuții cu conducerea formațiunii pe tema formării noului guvern.

Page 1 of 2

Arhiva Iasi TV Life

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30