Stiri locale iasi

Pasarela metalică din municipiul Iaşi care face legătura între Gară şi cartierul Alexandru cel Bun, unul dintre cele mai mari din oraş, a intrat în proces de reabilitare, în acest scop fiind alocată suma de aproximativ trei milioane de lei.

Un accident grav a avut loc recent sub podul din cartierul Alexandru cel Bun.

Situatie fara precedent in judetul Iasi. Comuna Alexandru cel Bun nu mai are medic de familie de cateva zile. Iar asta desi primaria a investit nu mai putin de 400.000 de lei intr-o casa pentru ca acesta sa poata locui si sa acorde asistenta medicala oamenilor. Insa, dispensarul a fost de curand inchis pentru ca medicul a plecat in Franta pentru un trai mai bun. Acum, autoritatile locale cauta cu disperare o solutie pentru ca sunt foarte multi batrani care nu se pot deplasa zeci de kilometri pana la cel mai apropiat cabinet medical.

Furnizarea apei va fi întreruptă la blocuri din Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân

Se modernizeaza podurile din oras. Podu Ros va avea parapeti noi, iar in scurt timp acelasi lucru se va intampla si pe pasarela Alexandru cel Bun. Cei de la Servicii Publice continua si activitatea de modernizare a parcurilor din oras.

In doar cateva zile, Podu Ros va avea o alta infatisare. Dupa mai bine de 40 de ani, podul va a vea parapeti noi, siguri si moderni.

Laurentiu Ivan, director SC Servicii Publice SA: "Am inceput schimbarea parapetului pietonal si a celui auto la Podu Ros. Am inlocuit parapetul vechi cu parapet zincat, modern si se doreste sa fie inlocuit si parapetul de pe pasarela Alexandru cel Bun si sa vedem pe viitor poate si in alte locuri."

In paralel cu lucrarile de pe Podu Ros, angajatii de la Servicii Publice continua si activitatile din parcurile si zonele de agrement din oras.

Laurentiu Ivan, director SC Servicii Publice SA: "Amenajam spatiile care le avem programate in acest an din cele 25 care se doresc a fi reabilitate inclusiv parcul Bicaz, am intrat alaturi de colegii de la Citadin care se vor ocupa de alei si de strazi. Noi ne ocupam de amenajarea spatiului verde. Defintivam in aceasta saptamana zona de la Casa Dosoftei urmand sa continuam tot in zona Palat, portiunea din dreapta Palatului Culturii."

Lucrarile de modernizare vor continua in parcuri pe toata perioada sezonului cald. In scurt timp, vor incepe si plantarile de flori specifice perioadei septembrie - octombrie.

Sub privirile mai multor locatari, în noaptea de 2 spre 3 iunie 2017, la orele 23.45 - 24.00, în parcarea din spatele blocului pe Aleea Basarabi nr. 6 - Cartierul Alexandru cel Bun - lângă Administrația de Clădiri - "Termo - Service" și Punctul Termic - un grup de indivizi au tăiat cu cuțitele anvelopele unui autoturism parcat pe același loc de șapte ani (o lamă a rămas înfiptă).

Două autoturisme s-au ciocnit violent în zona stației de tramvai din Minerva. O echipă de la Descarcerare lucrează pentru a elibera șoferul uneia dintre mașinile implicate în coliziune.

Demiterea lui Gheorghe Neculae, fost subprefect de Neamț, așteptată de multă lume în contextul în care se vorbea foarte mult despre apropierea sa de viziunea politică a PSD, nu a surprins chiar pe toată lumea. Deși el declara că nu știe nimic și părea destul de surprins, Ion Rotaru, fostul său șef de la Primăria Piatra Neamț și Alexandru cel Bun, s-a dovedit mai bine informat. El a pregătit cu câteva zile înainte anunțul pentru postul de administrator public, anunț care se potrivește ca o mănușă lui Gheorghe Neculae, care a mai ocupat funcția și înainte. Iar una din cerințe este să mai fi fost administrator public cel puțin un an.

Doar pentru a fi respectate regulile jocului, publicăm toate amănuntele despre concurs.

”Primăria Comunei Alexandru cel Bun, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, specializarea hidrotehnică, hidroenergetică sau electroenergetică;
 • vechime în exercitarea unei funcții publice din clasa I de minimum 9 ani;
 • experiență în exercitarea activității de administrator public de cel puțin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iulie, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 29 iulie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Alexandru cel Bun, str. Cuza Vodă, Județul Neamț, telefon 0233/241.018.”

 

Sursa: mesagerulneamt.ro

Veolia

Arhiva Iasi TV Life

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31