Displaying items by tag: camera de comert iasi

Camera de Comerț și Industrie a României, cea mai importantă instituţie de reprezentare a businessului românesc, a organizat joi, 9 noiembrie 2017 la București, cea de-a XXIV ediție a Galei Topului Naţional al firmelor. În cadrul acestui eveniment, compania Antibiotice a primit diploma și trofeul “Premiul Naţional” locul I, la categoria “Industrie–întreprinderi foarte mari, fabricarea produselor farmaceutice de bază”.

Agenția MB EVENT vă invită la ediția a II-a a Conferinței Iași Antreprenor – Impact în afaceri. Conferința Iași Antreprenor 2017 este un eveniment complex de dezvoltare antreprenorială, care va avea loc la Camera de Comerț și Industrie Iași, în data de 21 noiembrie 2017, între orele 9:00 – 17:00 spune organizatorul lui, Mihail Bîrsan.

Cele mai performante firme ieşene în 2016 vor fi premiate oficial de Camera de Comerţ şi Industrie la începutul lunii noiembrie. „Gala Mediului de Afaceri” va fi găzduită de Palas Congress Hall, pe 3 noiembrie.

Miercuri, 30 august, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a organizat o sesiune de informare reciprocă a Grupurilor de Acţiune Locală, autorităţilor publice şi IMM-urilor cu privire la posibilităţile de finanţare şi mecanismul dezvoltării micilor afaceri, agricole sau non-agricole, în mediul rural.

 

La întâlnire au fost reprezentate toate cele 12 GAL-uri care funcţionează pe teritoriul judeţului Iaşi. De asemenea, au participat: dl Maricel Popa - preşedintele Consiliului Judeţean, dl Cătălin Roşca în calitate de în calitate de coordonator regional al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, dl Eugen Ţicău - directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, d-na Marta Dunca - manager public în cadrul Instituţiei Prefectului, d-na Cecilia Pilă - consilier în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, reprezentanţii primăriilor comunelor Erbiceni, Miroslava, Focuri, Tomeşti, Valea Lupului, Andrieşeni, Vlădeni, Ţuţora. Sectorul privat a fost reprezentat de peste 30 de antreprenori locali interesaţi de oportunităţile de dezvoltare a afacerilor cu sprijinul GAL-urilor.

 

După o prezentare a cadrului de organizare şi funcţionare a GAL-urilor, precum şi a mecanismului de finanţare a proiectelor, fiecare GAL şi-a prezentat succint activitatea, obiectivele, bugetele şi calendarul orientativ. Fiecare prezentare a fost urmată de  întrebări dinspre zona IMM cu privire la condiţii de eligibilitate, sumele care pot fi accesate şi procentul de co-finanţare.

 

 „Acest eveniment a reprezentat prima acţiune, prin care GAL-urile au fost puse în contact direct cu sectorul IMM, organizată de Camera de Comerţ, oferind astfel posibilitatea unei informări reciproce directe şi nemijlocite asupra posibilităţilor de finanţare, pe de o parte, şi a nevoilor antreprenoriatului de sprijinire în demararea afacerilor în mediul rural, funcţionând ca o veritabilă bursă de contacte, idei şi sugestii” a declarat Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

 

Dintre ideile discutate, amintim: achiziţionarea şi instalarea de către autorităţile locale de dispozitive anti-grindină; necesitatea organizării în plan local de cursuri profesionale şi de cursuri de antreprenoriat şi managementul afacerii, pentru a furniza cunoştinţele necesare nu doar pentru perioada implementării proiectului, ci şi pentru activitatea ulterioară a firmei; securitatea comunitară; finanţarea culturilor de cătină; colaborarea dintre GAL-uri pentru finanţarea unor proiecte mai mari; de asemenea au fost formulate propuneri concrete de investiţii în com. Tomeşti şi com. Erbiceni.

 

Discuţiile în plen s-au întins pe durata a 2 ore (10.00-12.00) şi au fost urmate de o sesiune de networking - discuţii individuale între antreprenori şi reprezentanţii GAL-urilor.

 

„În urma acestei întâlniri, putem consemna patru concluzii majore, şi anume: în ciuda eforturilor de informare şi publicitate întreprinse de GAL-uri (inclusiv prin scrisori individuale trimise prin poştă către potenţialii beneficiari şi contactarea telefonică directă a acestora), subiectul finanţării prin intermediul GAL-urilor nu este suficient de cunoscut în rândul antreprenorilor. Apoi, constatăm că totuşi dimensiunea bugetelor alocate pentru fiecare GAL, pentru finanţarea afacerilor agricole şi non-agricole, este relativ mică în comparaţie cu necesarul investiţional, fapt care scade din atractivitate. Aceasta ar putea fi surmontată prin completarea finanţării din partea unui GAL cu accesarea programelor naţionale, desigur cu respectarea regulilor de evitare a dublei finanţări. De asemenea, nivelul birocratic al accesării şi, mai ales, al implementării unui proiect finanţat de către GAL este unul ridicat. Perioada de monitorizare post-implementare este, la rândul ei, privită de antreprenori ca pe o constrângere de natură să descurajeze accesarea fondurilor. Şi, nu în ultimul rând, apreciem deschiderea de care am beneficiat din partea Consiliului Judeţean, dl preşedinte Maricel Popa, precum şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi considerăm că se impune continuarea acestui parteneriat pentru o mai bună şi mai eficientă promovare a activităţii Grupurilor de Acţiune Locală în rândul mediului de afaceri şi, în acest fel, pentru stimularea accesării acestei surse de finanţare.”  a mai declarat Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ.

 

                                                                  Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Camera de Comerţ a dat publicităţii „Breviarul Economic al Judeţului Iaşi”, o amplă radiografie a firmelor locale, realizată în principal pe baza datelor financiare anuale raportate de societăţile comerciale ieşene.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi organizează serii noi cursuri autorizate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări):

Cursul de Contabilitate primară şi financiară are o durată totală de 105 ore, începe la data de 30 ianuarie şi este de mare utilitate în ceea ce priveşte fundamentarea cunoştinţelor privind gestionarea contabilităţii unei firme.

Cursul de Inspector resurse umane are o durată totală de 80 ore, începe la data de 30 ianuarie şi formează aptitudinile utile şi necesare privind gestionarea relaţiilor de muncă dintre angajator şi angajat.

Cursul de Inspector SSM (Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă) are o durată totală de 88 ore, începe la data de 7 februarie şi este un curs foarte important care aduce informaţia la zi în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare la acest moment, în acest domeniu.

Cursurile sunt finalizate - în urma examenului susţinut în faţa unei comisii - cu certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

De asemenea, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi reaminteşte operatorilor economici că legislaţia în vigoare prevede obligativitatea desemnării de persoane responsabile cu gestionarea deşeurilor. Astfel, potrivit Legii nr. 211/2011, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor legale, respectiv: persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Mai mult decât atât, legea vine şi cu sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor, şi anume: nedesemnarea unei persoane conform legii amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. Pentru a sprijini operatorii economici să se conformeze prevederilor legale, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi organizează o nouă serie a cursului intensiv de Responsabil cu gestionarea deşeurilor. Cursul se va desfăşura în zilele de 9 şi 10 februarie şi va fi susţinut de către o persoană specializată din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, cu o vastă experienţă în domeniul gestiunii deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase. Cursul va aborda: legislaţie, organizarea actelor normative în domeniu, obligaţii legale în sarcina agenţilor economici, soluţii practice, gestionare şi trasabilitate deşeuri, raportări, sancţiuni, cuantum amenzi, evitarea sancţiunilor.

Toate cursurile organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi sunt adaptate la noutăţile din domeniile pe care le vizează şi vor avea un pronunţat caracter interactiv şi aplicativ. Înscrierile se realizează online, pe site-ul nostru www.cciasi.ro, iar cursurile se vor desfăşura la sediul Camerei de Comerţ din Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou. Sunt prevăzute discounturi pentru anumite categorii de salariaţi, pentru şomeri şi studenţi, precum şi pentru înscrierile colective, iar plata cursului se poate face eşalonat, sub forma unui avans achitat până la începerea cursului şi a unei tranşe finale până la terminarea acestuia.

Cursanţii vor beneficia de formatori valoroşi şi condiţii logistice optime pentru desfăşurarea acestor cursuri, având avantajul celui mai bun raport calitate/preţ. Cursurile Camerei de Comerţ se adresează în mod direct atât firmelor, pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului acestora, cât şi persoanelor fizice individuale care doresc să dobândească sau să-şi îmbunătăţească propriile competenţe pentru şanse mai bune pe piaţa muncii.

Vineri, 20 ianuarie, ora 10.00, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi invită oamenii de afaceri la şedinţa Consiliul Economic Consultativ, care se va desfăşura la sediul Camerei de Comerţ.

 

Consiliul Economic Consultativ este o structură înfiinţată la finalul anului trecut, ca urmare a colaborării dintre Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi. Scopul acestei structuri este de a deveni un cadru de dialog constant între antreprenori şi municipalitatea ieşeană, prin care:

- mediul de afaceri semnalează problemele cu care se confruntă, din sfera de competenţă a Primăriei Municipiului Iaşi;

- Primăria Municipiului Iaşi supune spre informare şi dezbatere viitoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului Local cu impact asupra mediului de afaceri, precum şi proiecte de eficientizare a relaţiei dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale.

 

Concluziile acestor analize comune vor avea caracter de aviz consultativ şi, după caz, vor avea aplicare directă sau vor fi înaintate către Consiliul Local.

 

Totodată, există posibilitatea ca problemele care sunt semnalate şi care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor locale să fie înaintate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. La începutul acestui an, prin Ordinul Ministrului Florin Jianu, a fost decisă înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, având ca scop consolidarea parteneriatului cu mediul privat şi aprobarea programelor şi măsurilor de stimulare a mediului de afaceri din România. Printre cele 67 de entităţi care compun acest Comitet, la nivel naţional, se numără şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, ca reprezentant al tuturor camerelor de comerţ judeţene.

 

Participarea antreprenorilor la acest eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile, dar condiţionată de confirmarea prealabilă, prin completarea şi expedierea formularului online de pe site-ul www.cciasi.ro, până joi, 19 ianuarie, ora 14.00. Participanţii sunt încurajaţi ca, în cadrul formularului de înscriere, să completeze şi propriile observaţii şi probleme cu care se confruntă în relaţia cu autoritatea publică locală.

Veolia

Arhiva Iasi TV Life

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31